logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
globalna inicjatywa handlu

Global Commerce Initiative - GCI

GCI jest organizacją non-profit, powstałą z inicjatywy producentów i handlowców dóbr konsumpcyjnych. Funkcjonuje od 1999 roku. Jej celem jest rozwój łańcuchów dostaw poprzez wspólne ustalanie standardów i procesów gospodarczych. GCI zakłada, że interesy konsumentów na całym świecie mogą być zaspokajane w bardziej efektywny sposób dzięki szeroko pojętej standaryzacji oraz rozwojowi kluczowych procesów biznesowych.
handel elektroniczny

e-commerce

Zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, połączone z dokonywaniem płatności za towary i usługi, z pominięciem bezpośredniego kontaktu między stronami.
strefa wolnego handlu (Konwencja z Kyoto)

free trade zone (Kyoto Convention)

Część terytorium danego kraju, w której towary wwożone traktowane są w zasadzie jako wolne od opłat celnych i podatków importowych. Port wolnocłowy (free port), lotnisko wolnocłowe (free airport).
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu

General Agreement on Tariffs and Trade

Porozumienie między krajami z całego świata w celu usunięcia barier handlowych.
UN/EDIFACT

United Nations rules for Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport

Zasady ONZ dla Elektronicznej Wymiany Danych w Administracji, Handlu i Transporcie - globalny standard EDI.
UN/CEFACT

United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Centrum ONZ ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu
GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

Zob. Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu.
dokument handlowy

trade document

Każdy dokument używany w handlu.
C2C

Customer-to-Customer

Określenie dotyczące handlu pomiędzy konsumentami z ominięciem firmy. Inaczej mówiąc, relacja zachodząca pomiędzy końcowymi klientami, zazwyczaj ustalana w trakcie aukcji.
ECR Europe

ECR Europe

Organizacja ECR Europe powstała w 1994 r. jako wspólna inicjatywa handlu i producentów sektora dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (ang. Fast Moving Consumer Goods, FMCG). ECR Europe z siedzibą w Brukseli ściśle współpracuje z narodowymi organizacjami ECR działającymi w większości krajów europejskich. Jej celem jest propagowanie i rozwój koncepcji Efektywnej Obsługi Klienta (ang. Efficient Consumer Response, ECR).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj