logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
ilość dostarczona natychmiast

call-off quantity

Ilość towarów odebranych i/lub dostarczonych zgodnie z harmonogramem dostaw natychmiastowych.
kontroler ilości ładunku

tallyman

Zob. liczman.
planowanie stałej ilości wyrobów finalnych

rate-based master production planning

Technika planowania produkcji wyrobów finalnych stosowana w systemach produkcyjnych opartych na koncepcji "dokładnie na czas". Polega ona na tym, że wielkość produkcji danego wyrobu finalnego planuje się w krótkich okresach (dzień, tydzień, dekada) zawsze w stałej wielkości, wynikającej z dysponowanego zapasu elementów składowych. Zob. dokładnie na czas.
plan produkcji

production plan

Plan całkowitej wielkości (asortymentu i ilości) produkcji w danym okresie. Stanowi podstawę do opracowania głównego harmonogramu produkcji lub harmonogramu montażu finalnego. Wielkość produkcji wyrażana bywa w planie produkcji w różnych jednostkach, takich jak: sztuki, tony, godziny normowane. Opracowany na podstawie planu sprzedaży i produkcji oraz analizy obciążeń.
planowanie produkcji

production planning

Działalność polegająca na:
- wyznaczaniu asortymentu i ilości wyrobów, które mogą lub powinny być wykonane w różnych okresach;
- porównywaniu obciążeń z potencjałem dla sprawdzenia realności wyznaczonych zadań.
Zob. planowanie główne.
planowy spływ

planned receipt

Odbiór elementu z zakupu lub z produkcji w ilości i terminie zgodnym z wartościami wyliczonymi przez podsystem planowania zapotrzebowania materiałowego.
pobranie/odbiór

offtake

Ilość towarów otrzymana przez klientów od dostawcy w danym okresie wyrażona w kategoriach ilościowych lub wartościowych.
polecenie pobrania

pick order

Dokument polecenia pobrania z zapasów pewnych ilości konkretnych produktów (w celu kompletacji i/lub wykorzystania w procesie produkcyjnym).
powtarzalność ilościowa

quantity per

Ilość danego wyrobu, jaka ma być użyta do produkcji określonego wyrobu wyższego poziomu. Parametr wykorzystywany w wyliczaniu zapotrzebowania brutto. Zob. wyliczenie zapotrzebowania brutto.
pozycja częściowo unifikowana

semi-unique item

Część lub zespół stosowany w takiej samej ilości do niektórych produkowanych wyrobów. Zob. pozycja wspólna.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj