logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
jednostka handlowa detaliczna

retail item

Jednostka handlowa przygotowana dla potrzeb sprzedaży detalicznej. Inna nazwa: jednostka konsumencka.
jednostka handlowa hurtowa

wholesale item

Jednostka handlowa przygotowana dla potrzeb sprzedaży niedetalicznej, najczęściej stanowiąca opakowanie zbiorcze, zawierające stałą liczbę jednostek handlowych detalicznych.
jednostka handlowa konsumencka

retail item

Zob. jednostka handlowa detaliczna.
punkt sprzedaży detalicznej

point of sale

Wyodrębniona organizacyjnie jednostka, w której są oferowane konsumentom towary.
Seryjny Globalny Numer Jednostki Handlowej

Serialized Global Trade Item Number

Jednoznaczne w skali świata indywidualne oznaczenie kodowe jednostki handlowej, od su­rowca do wyrobu gotowego, w opakowaniu detalicznym lub hurtowym. SGTIN bazuje na numerach GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14 i indywidualnym oznaczeniu każdej jednostki, w celu zapisu go w kodzie EPC.
hurtownia

wholesaler

Jednostka gospodarcza dysponująca magazynami przeznaczonymi do gromadzenia i czasowego przechowywania dużej partii towarów zakupywanych najczęściej bezpośrednio od producentów w celu ich dalszej odsprzedaży w ilościach hurtowych punktom sprzedaży detalicznej i innym odbiorcom.
EAN

European Article Numbering

1. Historyczna nazwa dla określenia światowego Systemu GS1.
2. Skrót od EAN International.
3. Skrót stosowany również do określenia symboliki kodu kreskowego używanej do oznaczania jednostek handlowych, szczególnie produktów detalicznych, zgodnie z zaleceniami tej organizacji.
GTIN-12

GTIN-12

Dwunastocyfrowa struktura danych w Systemie GS1, złożona z prefiksu firmy GS1 roz­poczynającego się zerem, oznaczenia jednostki i cyfry kontrolnej, służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Najczęściej wykorzystywana do jednoznacznej w skali świata iden­tyfikacji detalicznej jednostki handlowej w USA i Kanadzie.
GTIN-13

GTIN-13

Trzynastocyfrowa struktura danych w Systemie GS1 złożona z prefiksu firmy GS1, oznaczenia jednostki oraz cyfry kontrolnej, służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Najczęściej wykorzystywana do jednoznacznej w skali świata identyfikacji detalicznej jednostki handlowej.
GTIN-14

GTIN-14

Czternastocyfrowa standardowa struktura danych w Systemie GS1 zawierająca wskaźnik, prefiks firmy GS1, oznaczenie jednostki oraz cyfrę kontrolną, służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Najczęściej wykorzystywana do jednoznacznej w skali świata iden­tyfikacji niedetalicznej jednostki handlowej oraz jednostki o zmiennej ilości.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj