logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
EAN-13 / symbol kodu kreskowego EAN-13

EAN-13 / EAN-13 Bar Code Symbol

Symbol kodu kreskowego w symbolice EAN/UPC, który koduje GTIN-13 lub dane dla specjalnych zastosowań (np. kupony).
wzorzec kodu kreskowego

bar code master

Oryginalna klisza lub inny obraz kodu kreskowego, np. obraz elektroniczny w postaci pliku komputerowego EPS, mieszczący się w zakresie tolerancji i przeznaczony do reproduko­wania przy pomocy konwencjonalnych procesów drukarskich (np. w celu wkomponowania w drukowaną szatę graficzną opakowania).
UPC-E / symbol kodu kreskowego UPC-E

UPC-E / UPC-E Bar Code Symbol

Symbol kodu kreskowego symboliki EAN/UPC kodujący GTIN-12 w 6 bezpośrednio zakodowanych cyfrach przy wykorzystaniu technik o skróconych zerach.
UPC-A / symbol kodu kreskowego UPC-A

UPC-A / UPC-A Bar Code Symbol

Symbol kodu kreskowego symboliki EAN/UPC kodujący GTIN-12 lub dane do zastoso­wań specjalnych (np. kupony).
symbol kodu kreskowego

bar code symbol

Zob. kod kreskowy.
Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych

International Maritime Dangerous Goods Code

Kod dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization) i zgodnej z wymogami prawa międzynarodowego.
kod towarowy

commodity code

Kod stosowany w systemie zharmonizowanym w celu klasyfikowania towarów najczęściej występujących w produkcji i w handlu.
kod restrykcji ładunkowej

cargo restriction code

Kod wskazujący, że użycie określonego kontenera jest ograniczone do konkretnego ładunku.
kod nieciągły

nonlinear code

Zob. kod dyskretny.
kod najniższego poziomu

low level code

Kod identyfikujący najniższy poziom w strukturze wyrobu. System planowania zapotrzebowania materiałowego nie oblicza zapotrzebowania dla tego poziomu, zanim nie zostaną obliczone zapotrzebowania na pozostałych poziomach złożoności. Kody najniższego poziomu są zwykle automatycznie nadawane przez system komputerowy przy wprowadzaniu struktury wyrobu.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj