logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
konkurencja oparta na czynniku czasu

time-based competition

Strategia konkurencyjna zwiększania udziału w rynku poprzez skrócenie czasu rozwoju produktów i wprowadzanie ich na rynek szybciej od konkurencji i/lub skracanie cykli produkcji lub dostawy dla dostarczenia porównywalnych produktów szybciej od konkurencji.
konferencje żeglugowe

liner conference

Porozumienia typu kartelowego, zawierane między armatorami liniowymi, obsługującymi daną relację przewozową. Celem porozumień konferencyjnych jest eliminowanie konkurencji między armatorami obsługującymi dany szlak morski, głównie przez stosowanie wspólnej taryfy (tzw. taryfy konferencyjne), uzgadnianie warunków przewozu, ustalanie rozkładu rejsów oraz zwalczanie tzw. outsiderów, czyli armatorów nie należących do danej k. ż.
marka

brand

Nazwa, termin, znak, symbol lub wzór albo ich kombinacja, służąca identyfikacji towarów lub usług jednego dostawcy (sprzedawcy) lub grupy dostawców (sprzedawców) i mająca na celu odróżnienie ich od konkurencji.
metoda prognozowania

forecasting method

Metoda stosowana przy przewidywaniu przyszłych wydarzeń. Rozróżnia się jej trzy podstawowe formy: techniki jakościowe (np. technika Delphi); techniki oparte na analizie serii czasowych i na ekstrapolacji (np. metoda MAT); modele przyczynowe uwzględniające oprócz metody powyższej również wpływy środowiska, takie jak czynniki ekonomiczne
i konkurencję.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj