logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
bezpośrednio do konsumenta

consumer direct

Usługi on-line oferujące sprzedaż produktów konsumpcyjnych, które konsumenci mogą zamawiać i otrzymywać z jednostki handlowej wspierająnej przez system informatyczny.
C2C

Customer-to-Customer

Określenie dotyczące handlu pomiędzy konsumentami z ominięciem firmy. Inaczej mówiąc, relacja zachodząca pomiędzy końcowymi klientami, zazwyczaj ustalana w trakcie aukcji.
kategoria

category

Grupa produktów/usług, które konsumenci postrzegają jako substytucyjne lub powiązane w odniesieniu do potrzeb konsumentów.
produkt konsumpcyjny

consumer product

Produkt zaspokajający potrzeby indywidualne nabywców (konsumentów).
punkt sprzedaży detalicznej

point of sale

Wyodrębniona organizacyjnie jednostka, w której są oferowane konsumentom towary.
segment rynku

market segment

Klasa lub grupa zewnętrznych klientów/konsumentów, charakteryzujących się dużym stopniem podobieństwa do siebie pod względem, na przykład, zakupowych preferencji dotyczących zakupów oraz zachowań i użytkowania w stosunku do konkretnego produktu i/lub usługi.
produkt

product

Wyrób, towar, usługa lub informacja składająca się z wiązki materialnych i niematerialnych atrybutów, które zaspokajają potrzeby konsumenta. Produkt jest głównym elementem marketingu-mix.
planowanie marketingowe

marketing planning

Planowanie celów marketingowych firmy, działań, jakie należy podjąć, by cele te osiągnąć, wpływu tych działań na koszty i zyski liczone na jeden produkt, obszar geograficzny lub klasę klientów/konsumentów.
mierzenie wartości konsumenckiej

consumer value measurement

Metoda pomiaru efektywności akcji komercyjnych dostarczających wartości konsumentom, a w konsekwencji generujących przychody firmie.
kanał dystrybucji

distribution channel

1. Zbiór wzajemnie zależnych organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania produktu i usługi do nabywcy.
2. Droga, którą przebywają towary lub tytuł własności do towarów od dostawcy początkowego do ostatecznego klienta/konsumenta/użytkownika, określona przez charakter stron handlujących, np. hurtownika, detalisty, nabywających kolejno tytuł własności do towarów.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj