logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kanban - minimalna liczba kanbanów

base kanbans

Klasyczny system kanban podlegał w latach 90. ubiegłego wieku wielu modyfikacjom. W niektórych w nich występuje minimalna ilość kanbanów (znajdujących się w systemie zleceń) stale utrzymywanych i w sposób powtarzalny realizowanych. Pula ta jest czasowo uzupełniana o wprowadzane według różnych kryteriów dodatkowe zlecenia.
pool

pool

Wspólne korzystanie z urządzeń przez pewną liczbę użytkowników, którzy w te urządzenia zainwestowali.
produktywność siły roboczej

labour productivity

Iloraz liczby dóbr wyprodukowanych w danym okresie i ilości pracy niezbędnej do wyprodukowania tych dóbr w tym okresie. Inna nazwa: produktywność pracy.
stawka łączna

joint rate

Stawka stosowana do przewozów liniami dwóch lub większej liczby przewoźników, podawana w postaci jednej kwoty.
szybkość skanowania

scanning speed

Liczba odczytów symbolu kodu kreskowego wykonywanych przez skaner w ciągu jednej sekundy.
tempo produkcji

production rate

Liczba sztuk danego wyrobu wykonywana w określonej jednostce czasu.
wielkość partii

batch quantity, lot size

Liczba sztuk wyrobu tworząca partię wyrobów.
współczynnik objętość/waga

volume/weight ratio

Liczba m3 wypełniająca tonę metryczną masy. Ten współczynnik konwersji jest często stosowany w transporcie lotniczym; może być również użyty jako informacja pomagająca w wyborze sposobu transportu (morski/lotniczy). Zob. gęstość towarów.
współprodukcja

co-makership

Tworzenie - na bazie wzajemnego zaufania - długoterminowych stosunków z ograniczoną liczbą dostawców.
wysokość piętrzenia towarów

stacking height

Liczba warstw towarów opakowanych lub jednostek ładunkowych, które są lub mogą być ułożone jedna na drugiej.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj