logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
lista pozycji wspólnych

common parts bill of material

Wariant planistycznej struktury wyrobu służący do planowania zapotrzebowania na części wspólne i unifikowane. Jego tworzenie polega na zbudowaniu struktury nie istniejącego w rzeczywistości wyrobu, złożonej z części wspólnych i unifikowanych w wielu pozycjach asortymentowych. Lista pozycji wspólnych uważana jest za specjalną formę modułowego opisu struktury wyrobu. Zob. planistyczna struktura wyrobu, modułowa struktura wyrobu.
lista zawartości jednostki

unit packing list

Zob. manifest kontenerowy.
lista zapasów serwisowych

service stock list

Specyfikacja części i zespołów, które muszą znajdować się w zapasach ze względu na potrzeby serwisu.
lista zakupów materiałów

procurement parts list

Specyfikacja materiałów i elementów niezbędnych do wykonania danego wyrobu i pochodzących z zakupu. Zawiera identyfikator i nazwę materiału, normę zużycia na wykonanie sztuki wyrobu, opis materiału, wymagania jakościowe, sposób obróbki.
lista uporządkowanych materiałów

urgency list

Specyfikacja materiałów uporządkowana według terminów zużycia ich zapasu.
lista kompletacyjna

picking list, assembly part list, final assembly bill of material

(picking list) Specyfikacja materiałów, które mają zostać pobrane z magazynu do realizacji konkretnego zamówienia/zlecenia produkcyjnego.
(assembly part list) Specyfikacja materiałów, części i wyrobów złożonych koniecznych do zmontowania określonej ilości (partii) wyrobów wyższego rzędu. (final assembly bill of material) Specyfikacja materiałów niezbędnych do montażu produktu finalnego.
lista dostaw natychmiastowych

call-off list, delivery schedule

Specyfikacja kolejnych dostaw w ramach długoterminowej umowy dostawy, zawierająca uzgodnione wielkości i terminy pilnych dostaw.
lista części

parts list

Specyfikacja elementów wyrobu bez wykazania relacji, jakie między nimi zachodzą.
lista asortymentowa

mix

Specyfikacja wszystkich wyrobów finalnych oferowanych przez przedsiębiorstwo.
wykaz wymagań klienta

customer specification

Lista życzeń klienta, która przy przyjmowaniu zamówienia jest akceptowana i przekładana na terminologię stosowaną przez producenta.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj