logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
konosament lotniczy

airway bill

Zob. list przewozowy lotniczy.
kontener lotniczy

air container

Urządzenie przystosowane do transportu lotniczo-naziemnego.
lotniczy przewoźnik lokalny

air commuter

Rodzaj linii lotniczej, obsługującej za pomocą niewielkich samolotów mniejsze miasta.
list przewozowy lotniczy

airway bill

Dokument wystawiony przez - albo w imieniu - przewoźnika, potwierdzający przyjęcie przez niego towaru i stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy nadawcą i przewoźnikiem, dotyczącej przewozu towarów samolotem. Inna nazwa: konosament lotniczy - LLP/AWB.
współczynnik objętość/waga

volume/weight ratio

Liczba m3 wypełniająca tonę metryczną masy. Ten współczynnik konwersji jest często stosowany w transporcie lotniczym; może być również użyty jako informacja pomagająca w wyborze sposobu transportu (morski/lotniczy). Zob. gęstość towarów.
rodzaj transportu

mode of transport

Sposób transportowania towarów i/lub osób, np. transport lotniczy, lądowy, kolejowy.
pokwitowanie tymczasowe

interim receipt

Pokwitowanie wystawiane przez przewoźnika do czasu realizacji (sporządzenia) lotniczego listu przewozowego.
kontener do ładunków różnych

general cargo container

Urządzenie, które nie jest przeznaczone do transportu lotniczego i do przewozu ładunków specjalnej kategorii.
jednostkowe urządzenie ładunkowe

Unit Load Device - ULD

Jakikolwiek typ lotniczego kontenera ładunkowego, palety lotniczej z siatką czy palety lotniczej z siatką nad konstrukcją w kształcie igloo.
infrastruktura logistyczna

logistics infrastructure

System dróg lądowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie. W systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się trzy składowe infrastruktury logistycznej: infrastrukturę liniową, punktową i komunikacyjną (informatyczną).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj