logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
metoda prognozowania

forecasting method

Metoda stosowana przy przewidywaniu przyszłych wydarzeń. Rozróżnia się jej trzy podstawowe formy: techniki jakościowe (np. technika Delphi); techniki oparte na analizie serii czasowych i na ekstrapolacji (np. metoda MAT); modele przyczynowe uwzględniające oprócz metody powyższej również wpływy środowiska, takie jak czynniki ekonomiczne
i konkurencję.
metoda stałych miejsc składowania w magazynie

storage method of permanent allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której dla poszczególnych asortymentów wyznaczono stałe miejsca składowania, w których są one umieszczane w magazynie.
metoda ścieżki krytycznej

Critical Path Method - CPM

Metoda stosowana do planowania złożonych przedsięwzięć i sterowania ich przebiegiem; reprezentant grupy metod sieciowych.
metoda wolnych miejsc składowania w magazynie

storage method of free allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której asortymenty przyjmowane do magazynu są składowane w wolnych miejscach będących w dyspozycji powierzchni lub przestrzeni składowej magazynu.
metoda wygładzania

smoothing method

Metoda obliczeń stosowana do wygładzania serii liczb, np. wygładzanie pojedyncze, podwójne, wykładnicze.
planowanie zapotrzebowania dystrybucji

Distribution Requirements Planning

Adaptacja metody planowania zapotrzebowania materiałowego ...

Więcej ...

planowanie zapotrzebowania rozłożonego w czasie

time phased order point

Odmiana metody planowania zapotrzebowania materiałowego, ...

Więcej ...

PML

Physical Markup Language

Metoda opisu produktu, zaprojektowana przez Auto - ID, jako standaryzowany słownik XML dla opisu obiektu fizycznego, systemów, procesów i środowisk związanych z obiek­tem.
produkcja jednostkowa według koncepcji "dokładnie na czas"

nonrepetitive Just-in-Time system, customized flow production

Takie rozwiązanie organizacji systemu produkcyjnego, w którym zasady koncepcji "dokładnie na czas" i charakterystyczne dla niej metody i techniki postępowania zostały zaadaptowane do warunków produkcji jednostkowej. Zob. produkcja jednostkowa.
promocja sprzedaży

sales promotion

1. Wszelkie metody stymulowania zakupów, włącznie ze sprzedażą osobistą, ogłoszeniami i reklamą.
2. Działalność marketingowa, która nie obejmując sprzedaży indywidualnej i reklamy, stymuluje zakupy i zwiększa skuteczność dealerów: pokazy, wystawy, demonstracje i inne okazjonalne - nie mieszczące się w ramach codziennej rutyny - działania na rzecz zwiększenia sprzedaży.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj