logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
magazyn celny

bonded warehouse

Zabezpieczone pomieszczenie, w którym składuje się towary do czasu zwolnienia przez służbę celną.
magazyn prywatny

private warehouse

Magazyn prowadzony przez określony podmiot gospodarczy, w którym składowane są własne towary służące do wykonywania działalności gospodarczej.
magazyn konsygnacyjny

consignment warehouse

Obiekt magazynowy określonego podmiotu gospodarczego, w którym składuje się towary będące własnością dostawcy, przeznaczone do wydania na adres wskazany przez ich właściciela i w jego imieniu.
pokwitowanie za towary

goods receipt

Dokument wystawiony przez władze portowe, zarządzającego magazynem, składem lub przez zawiadującego terminalem, potwierdzający przyjęcie na warunkach w nim określonych lub wyspecyfikowanych w nim towarów.
przepustowość magazynu

warehouse throughput

Określona w jednostkach naturalnych zdolność do przyjmowania oraz do wydawania z magazynu określonych ilości towarów w określonym czasie.
skład

store

1. Miejsce składowania towarów.
2. W formie popularnej oznacza magazyn.
przyjmowanie

receipt

1. Proces przyjmowania i akceptowania towarów, dokumentów, informacji itp.
2. Proces przyjmowania (po identyfikacji oraz kontroli ilościowej i jakościowej) i akceptowania towarów dostarczonych przez dostawców, rejestracji odbioru i przewożenia towarów do miejsca przeznaczenia (np. magazynu).
odbiór przez klienta

customer pick up

Odbiór towaru z magazynu przez klienta.
hurtownia

wholesaler

Jednostka gospodarcza dysponująca magazynami przeznaczonymi do gromadzenia i czasowego przechowywania dużej partii towarów zakupywanych najczęściej bezpośrednio od producentów w celu ich dalszej odsprzedaży w ilościach hurtowych punktom sprzedaży detalicznej i innym odbiorcom.
uzupełnienie

replenishment

1. Dostarczenie klientowi kolejnej partii identycznych towarów; wielkość dostarczonej partii.
2. Odtworzenie zapasu przy stanowisku (np. w linii montażowej) z zapasu w magazynie.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj