logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
inwentaryzacja zapasów magazynowych

stock taking

Działania związane z ustaleniem rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie.
zarządzanie zapasami przez dostawcę

Vendor Managed Inventory

Dostawcy monitorują poziom zapasów w magazynie swoich odbiorców w oparciu o prognozy sprzedaży i dane sprzedażowe odbiorcy, utrzymując i rozwijając dostępność produktów w łańcuchu dostaw.
wysokość składowa w magazynie

storage height

Wysokość, do której możliwe jest składowanie zapasów w budowli magazynowej.
wysokość bezpieczeństwa magazynu

warehouse safety height

Wysokość, której nie należy zagospodarowywać ze względu na bezpieczeństwo obsługi i przemieszczanych zapasów.
stos zapasów w magazynie

stock-pile

Zapasy opakowane, nieopakowane lub w jednostkach ładunkowych ułożone jedne na drugich, bez urządzeń do składowania, w sposób zapewniający trwałą stateczność uformowanego stosu lub ułożone w gniazdach kolumny regału.
stan zapasów

stock level

Ilość lub wartość zapasów znajdujących się w magazynie w określonym czasie.
metoda wolnych miejsc składowania w magazynie

storage method of free allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której asortymenty przyjmowane do magazynu są składowane w wolnych miejscach będących w dyspozycji powierzchni lub przestrzeni składowej magazynu.
metoda stałych miejsc składowania w magazynie

storage method of permanent allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której dla poszczególnych asortymentów wyznaczono stałe miejsca składowania, w których są one umieszczane w magazynie.
koszty utrzymywania zapasów

stock carrying costs

Całość kosztów ponoszonych wskutek istnienia zapasów w przedsiębiorstwie (utrzymanie bądź dzierżawa magazynów, odsetki od kredytów bankowych, płace magazynierów, starzenie się zapasów, ich ubezpieczenie itp.).
wysokość komunikacyjna magazynu

warehouse transportation height

Wysokość określona przez zainstalowane w budowli magazynowej natorowe lub podwieszone środki transportowe wraz z przemieszczanymi zapasami.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj