logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dostępny materiał

available material

1. Materiał możliwy do wykorzystania w momencie opracowywania planu, a więc znajdujący się w magazynie, ale niezadysponowany oraz możliwy do otrzymania po złożeniu zamówienia.
2. Materiał znajdujący się w magazynie, ale niezadysponowany. Zob. materiał zadysponowany.
zużycie materiału

material consumption

1. Materiały zużyte w procesie produkcji. Ilość materiału zużytego w procesie produkcji w danym okresie wyrażona w mierniku wartościowym.
wykaz materiałów stosowanych poza macierzystym zakładem

field installation items bill of material

Wykaz materiałów, które są używane jedynie wtedy, gdy wyrób instalowany jest bezpośrednio u klienta. Pozycje te wchodzą do struktury wyrobu, mają jednak specjalne oznaczenia kodowe służące do identyfikacji ich funkcji.
wydanie materiału

material issue

1. Wydanie konkretnej ilości określonego materiału z magazynu z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
2. Materiały wydawane z magazynu z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
3. Wyrażona w mierniku ilościowym lub wartościowym ilość materiału wydanego z magazynu w konkretnym okresie z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
4. Sprawdzenie możliwości wydania konkretnej ilości określonego materiału z magazynu na potrzeby produkcji.
przepływ materiałów

flow of materials

Kierunek i droga przemieszczenia materiałów wraz z sekwencją rozmieszczenia tych materiałów w łańcuchu dostaw.
planowanie wydawania materiałów

material issue planning

Planowanie wielkości partii materiałów i komponentów, jakie muszą być wydane przez magazyn wydziałowi produkcyjnemu w danym okresie.
materiał zadysponowany

allocated material

Materiał znajdujący się w magazynie lub zamówiony, przeznaczony do realizacji określonego, uruchomionego zlecenia produkcyjnego.
materiał wolno rotujący

slow mover

Materiał zużywany w niewielkich ilościach lub z małą częstotliwością w jednostce czasu.
materiał uniwersalny

universal material

Materiał o wielu potencjalnych zastosowaniach.
materiał szybko rotujący

fast mover

Materiał zużywany w dużych ilościach lub z dużą częstotliwością w jednostce czasu.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj