logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
materiał pomocniczy

ancillary material

Materiał użyty w produkcji, ale nie występujący w produkcie, np. ciecz chłodząco-smarująca, składniki konserwujące.
produkcja jednostkowa

job shop production, one-off production

Wytwarzanie niewielkich ilości wyrobów przy szerokim asortymencie, na indywidualne zamówienia klienta. Przepływ materiałów odbywa się w strukturze technologicznej. Zob. struktura technologiczna.
wydajność materiału

material productivity

Iloraz wielkości produkcji w danym okresie do ilości zużytego w tym czasie konkretnego materiału. Ilość określonego wyrobu wyprodukowana z jednostki materiału.
wydanie materiału

material issue

1. Wydanie konkretnej ilości określonego materiału z magazynu z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
2. Materiały wydawane z magazynu z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
3. Wyrażona w mierniku ilościowym lub wartościowym ilość materiału wydanego z magazynu w konkretnym okresie z przeznaczeniem na potrzeby produkcji.
4. Sprawdzenie możliwości wydania konkretnej ilości określonego materiału z magazynu na potrzeby produkcji.
zapas materiałów

factory stock

Całkowity zapas surowców i elementów oraz zapas produkcji w toku znajdujący się na terenie przedsiębiorstwa. Nie obejmuje zapasu wyrobów finalnych.
zużycie materiału

material consumption

1. Materiały zużyte w procesie produkcji. Ilość materiału zużytego w procesie produkcji w danym okresie wyrażona w mierniku wartościowym.
służba produkcji

technical sector

Te jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, które odpowiadają za zakres działań od zakupu materiału do zmontowania wyrobu.
przygotowanie produkcji

production preparation

1. Wszelkie działania związane z uzyskiwaniem gotowości do wykonywania produkcji przed jej właściwym rozpoczęciem, takie jak:
- zgromadzenie odpowiednich materiałów i narzędzi;
- przydział zadań dla poszczególnych jednostek produkcyjnych;
- opracowanie lub aktualizacja struktury wyrobu i technologii jego wykonania;
- przygotowanie lub uzupełnienie koniecznej dokumentacji.
2. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowanie produkcji.
produkcja masowa

mass production

Wytwarzanie wyrobów w dużych ilościach, umożliwia wykorzystanie specjalnych maszyn i urządzeń w produkcji i przemieszczaniu materiałów. Realizowana zwykle przy liniowej strukturze produkcyjnej.
materiał

material

Wszystkie surowce, części, podzespoły i zespoły wykorzystywane w procesie produkcji, w tym również materiały pomocnicze.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj