logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
konwencja międzynarodowa dotycząca transportu towarów koleją

Convention Internationale concernant le transport des Merchandises par chemin de fer

Umowa międzynarodowa, podpisana przez 19 europejskich firm kolejowych, ustalająca warunki międzynarodowego transportu towarów koleją i zakres odpowiedzialności przewoźnika.
międzynarodowe formuły handlowe

incoterms

Zbiór międzynarodowych reguł, opracowanych przez ICC ...

Więcej ...

Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych

International Maritime Dangerous Goods Code

Kod dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization) i zgodnej z wymogami prawa międzynarodowego.
przewóz międzynarodowy

international carriage

Przewóz, dla którego miejsce startu znajduje się w innym kraju niż miejsce (lub miejsca) lądowania.
karnet TIR

TIR carnet

Międzynarodowy celny dokument tranzytowy, wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji, zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary -
w większości wypadków zaplombowane przez władze celne - w pojazdach drogowych i kontenerach, zgodnie z wymaganiami konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego transportu towarów na podstawie karnetów TIR.
Kod IMDG
Zob. Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych
konwencja warszawska

Warsaw convention

Konwencja dotycząca unifikacji pewnych reguł międzynarodowego transportu lotniczego, podpisana w Warszawie 12 października 1929, albo poprawka do tej konwencji, zawarta w protokole haskim z 1955, określająca obowiązki stron oraz ograniczenia i/lub zwolnienia dotyczące przewoźników.
konwencja z Kyoto

Kyoto convention

Spotkanie Rady Międzynarodowej Współpracy Celnej, które miało miejsce w roku 1973 w Kyoto, a którego celem było uproszczenie i zharmonizowanie narodowych procedur celnych.
reguły haskie

Hague rules

Konwencja międzynarodowa dotycząca unifikacji pewnych reguł, związanych z konosamentem (1924). Reguły te obejmują opis odpowiedzialności przewoźników oceanicznych.
SWIFT

SWIFT

1. Międzynarodowa organizacja rejestrująca bankowe kody identyfikacyjne.
2. Standard branżowy EDI w bankowości.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj