logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
miejsce składowania

storage point

Miejsce na powierzchni lub w przestrzeni składowej budowli magazynowej przeznaczone do składowania zapasów.
metoda stałych miejsc składowania w magazynie

storage method of permanent allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której dla poszczególnych asortymentów wyznaczono stałe miejsca składowania, w których są one umieszczane w magazynie.
metoda wolnych miejsc składowania w magazynie

storage method of free allocation

Metoda rozmieszczenia zapasów, według której asortymenty przyjmowane do magazynu są składowane w wolnych miejscach będących w dyspozycji powierzchni lub przestrzeni składowej magazynu.
składowanie dynamiczne

dynamic storage

Składowanie zapasów w urządzeniach, w których podlegają zamierzonemu przemieszczaniu względem tych urządzeń, przebywając drogę od miejsca umieszczenia do miejsca ich pobrania. Wyróżniamy składowanie:
- w regałach
- przejezdnych,
- przepływowych,
- okrężnych,
- obrotowych.
- na urządzeniach transportu technologicznego.
składowanie statyczne

static storage

Składowanie zapasów w stosach lub w urządzeniach do składowania, w których zajmują one stałe miejsce względem ułożenia. Wyróżniamy: składowanie w stosach oraz składowanie w regałach stałych.
skład

store

1. Miejsce składowania towarów.
2. W formie popularnej oznacza magazyn.
punkt odkładczy

outbound stockpoint

Miejsce wyznaczone w hali produkcyjnej, na którym składuje się częściowo obrobiony materiał przed zabraniem go na następne stanowisko.
zbiór adresowy

bin location file

Kartoteka zawierająca dane pozwalające określić fizyczną lokalizację miejsca składowania każdej z pozycji inwentarza.
zapas w rurociągu

pipeline inventories

Zapasy gotowych produktów znajdujące się w transporcie, w sieci dystrybucji i w pośrednich miejscach składowania (buforach) oddzielających transport od dystrybucji. Wielkość tego zapasu jest wprost proporcjonalna do długotrwałości przepływu wyrobów gotowych w transporcie i dystrybucji.
system lokalizacji zapasów w magazynie

stock location system

1. System orientacji przestrzennej, w którym wszystkie miejsca składowania w magazynie są w jednolity sposób nazwane lub ponumerowane.
2. Kod lokalizacji przyporządkowany elementarnemu miejscu składowania w magazynie.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj