logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
miejsce załadunku

loading location

Miejsce, w którym załadowuje się towary. Inna nazwa: miejsce ładowania.
miejsce ładowania

loading location

Zob. miejsce załadunku.
front przeładunkowy

transshipment front

Miejsce załadunku lub wyładunku środka transportowego. Wyróżniamy front przeładunkowy bezrampowy i rampowy.
nabrzeże portowe

wharf

Miejsce cumowania statków, ułatwiające załadunek i wyładunek towarów.
stanowisko przeładunkowe

dock

Miejsce na froncie przeładunkowym, które umożliwia dokonanie czynności załadunku lub wyładunku środka transportu dalekiego.
trasa transportu

transport route

Droga między miejscem pierwszego załadunku i miejscem ostatecznego wyładunku. Trasa transportu może obejmować kilka dróg.
rotacja

rotation

1. Cykl, w jakim dany środek transportu po raz kolejny zjawia się w tym samym miejscu załadunku lub wyładunku.
2. Kolejność, w jakiej statek zawija do portów w regularnej żegludze liniowej.
3. Szybkość obrotów magazynowych (wielkość rotacji) poszczególnych asortymentów materiałowych wyrażona w razach lub dniach.
dokument konsygnacyjny

consignment note

Dokument stanowiący dowód zawarcia kontraktu na transport jednego kontyngentu z określonego miejsca załadunku do określonego miejsca wyładunku. Inna nazwa: list przewozowy (waybill).
czas transportu

transport time

Czas trwania procesu transportowego od rozpoczęcia załadunku w miejscu załadowania do zakończenia rozładunku w miejscu rozładowania; stanowi sumę czasu przewozu i wszystkich czynności ładunkowych. Czas transportu nie obejmuje czasu oczekiwania na załadunek oraz po wyładunku.
koszty frachtu

freight costs

Koszty poniesione przez wysyłającego w trakcie przemieszczania towarów za pomocą jakiegokolwiek środka transportu z jednego miejsca na drugie, na podstawie umowy przewozu. Mogą one, oprócz kosztów transportu, zawierać takie elementy, jak: koszt opakowania, przygotowania dokumentacji, załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia
(w stopniu, w jakim odnoszą się one do kosztów frachtu).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj