logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zlecenie na obróbkę obcą

regie order

Zlecenie produkcyjne na obróbkę obcą. Zob. obróbka obca.
czas obróbki

running time

Czas faktycznego wykorzystania stanowiska do wykonania danej operacji. Obejmuje sumę czasów na zamocowanie obrabianego przedmiotu i czas maszynowy (pracy stanowiska).
część podlegająca obróbce grupowej

composite part

Część należąca do grupy wytwarzanej za pomocą tej samej technologii - mającej identyczny proces technologiczny. W wykonaniu takiej grupy części stosowane są identyczne narzędzia i przyrządy. Partie części należących do danej grupy są zwykle łączone (komasowane) dla obniżenia kosztów przezbrojeń.
obróbka obca

regie

Zlecenie wykonania wyrobu lub operacji na zewnątrz przedsiębiorstwa z materiału będącego własnością zamawiającego.
magazynek przy rozdzielni

work issuing store

Miejsce, w którym przechowywane są materiały i wyroby oczekujące na obróbkę. Przyjęcia i wydania w magazynku przy rozdzielni dokumentowane są w przewodniku i odbywają się na podstawie decyzji rozdzielcy. Wydanie następuje po wydawaniu pracy. Zob. przewodnik, wydawanie pracy.
półprodukt

semi-finished product

Produkt w trakcie obróbki.
zarządzanie relacjami z klientami

Customer Relationship Management

Strategia biznesowa polegająca na zarządzaniu całym cyklem relacji z klientami; pomaga uzyskiwać z kontaktów z klientami jak największe korzyści (minimalizować koszty utrzymania obecnych i zdobywania nowych klientów); w praktyce często wspierana przez odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające gromadzenie i obróbkę wielu danych, tzw. oprogramowanie klasy CRM.
zapas robót w toku

work-in-process inventory

Materiały, półwyroby i wyroby znajdujące się w systemie produkcyjnym w trakcie obróbki lub oczekujące na dalszą obróbkę.
zapas powierzonego materiału

regie stock

Zapas, który znalazł się w przedsiębiorstwie w wyniku przyjęcia zlecenia na obróbkę obcą. Wymaga z reguły innego postępowania niż pozostałe kategorie zapasów.
świadectwo fitosanitarne

phytosanitary certificate

Dokument wystawiony przez kompetentny organ kraju eksportującego, poświadczający, że rośliny, owoce lub warzywa są wolne od chorób i że nadają się do konsumpcji, oraz podający szczegóły dotyczące fumigacji czy innego rodzaju obróbki zabezpieczającej, której zostały poddane.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj