logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
mierniki analityczne oceny gospodarki magazynowej

analytical measure of warehouse management

Liczby z pomiaru, które charakteryzują określone zdarzenia gospodarcze dotyczące podstawowych elementów gospodarki magazynowej. Podstawowymi elementami gospodarki magazynowej są: zapasy magazynowe, budowle magazynowe, wyposażenie magazynów, organizacja magazynów.
ocena dostawców

purchasing rating, supplier rating

Działania prowadzone najczęściej w dziale zaopatrzenia, ...

Więcej ...

ocena zyskowności klienta

Customer Account Profitability - CAP

Technika używana przez dostawców do pomiaru zyskowności obsługi partnerów handlowych. Wszystkie koszty oraz przychody są liczone wobec generującego je klienta.
sterowanie konfiguracją

configuration control

Systematyczna ocena, koordynacja, zatwierdzanie i wypuszczanie nowych wzorów produktu oraz systematyczna ocena, koordynacja i zatwierdzanie proponowanych zmian we wzorach, których konfiguracje zostały formalnie zatwierdzone.
pomiar niezawodności dostaw

delivery reliability measurement

Okresowy pomiar i ocena różnic pomiędzy uzgodnionymi warunkami dostawy a ich faktyczną realizacją.
benchmarking

benchmarking

Ciągły proces oceny produktów, usług i praktyk, w odniesieniu do najsilniejszych konkurentów lub firm uznawanych za liderów.
analiza zamówienia

order clearing

Wyjaśnianie niejasności w złożonym zamówieniu, ocena jego atrakcyjności z punktu widzenia przedsiębiorstwa i formułowanie w uzgodnieniu z klientem ostatecznej, wiążącej dla obu stron wersji zamówienia.
analiza typu "co-jeśli"

what-if analysis

Proces oceny alternatywnych strategii, dzięki któremu przewiduje się konsekwencje zmian w prognozach, planach produkcyjnych, poziomach zapasów i in.
analiza łańcucha wartości

Value Chain Analysis - VCA

Metoda identyfikacji i oceny możliwości redukcji kosztów w łańcuchu dostaw.
Globalna Karta Wyników ECR

Global Scorecard ECR

Narzędzie szczegółowej analizy możliwości oraz szans przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania koncepcji. ECR. Globalna Karta Wyników ECR służyć może ocenie i monitorowaniu zgodności działania organizacji w myśl ECR.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj