logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
miejsce odbioru (przyjęcia)

place of acceptance, place of receipt

Miejsce odbioru przesyłki przez przewoźnika.
odbiór przez klienta

customer pick up

Odbiór towaru z magazynu przez klienta.
odbiór/pobranie

collection

1. Towary otrzymane przez klientów od dostawcy. Ilość towarów otrzymana przez klientów od dostawcy w danym okresie, wyrażona w kategoriach ilościowych lub finansowych.
pobranie/odbiór

offtake

Ilość towarów otrzymana przez klientów od dostawcy w danym okresie wyrażona w kategoriach ilościowych lub wartościowych.
potwierdzenie odbioru

acknowledgement of receipt

Poświadczenie otrzymania np. towaru, przekazu, dokumentu.
rejestracja przyjęcia

receipt registration

Wprowadzenie do ewidencji przyjętych towarów oraz przygotowanie sprawozdań odbioru.
planowy spływ

planned receipt

Odbiór elementu z zakupu lub z produkcji w ilości i terminie zgodnym z wartościami wyliczonymi przez podsystem planowania zapotrzebowania materiałowego.
data nadejścia

arrival date

Oczekiwana data odbioru. Dzień, w którym towary mają nadejść na miejsce odbioru.
indos

endorsement

Przelanie na kogoś prawa do odebrania towarów za pomocą podpisu odbiorcy na odwrotnej stronie konosamentu. Jeśli nazwisko nowego odbiorcy (konsygnatariusza) nie zostało podane, indos pozostaje otwarty i każdy, kto jest w jego posiadaniu, jest uprawniony do odbioru tych towarów.
przyjmowanie

receipt

1. Proces przyjmowania i akceptowania towarów, dokumentów, informacji itp.
2. Proces przyjmowania (po identyfikacji oraz kontroli ilościowej i jakościowej) i akceptowania towarów dostarczonych przez dostawców, rejestracji odbioru i przewożenia towarów do miejsca przeznaczenia (np. magazynu).

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj