logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapas w partiach produkcyjnych

production batch stock

Zapas wyrażony w wielokrotności partii produkcyjnej.
partia produkcyjna

production batch, production lot, production batch quantity

Liczba sztuk danego wyrobu wytwarzana bez przerwy (nie licząc zwykłych przerw w pracy).
ekonomiczna wielkość partii

Economic Order Quantity - EOQ

Wielkość partii dostawy lub partii produkcyjnej określona według modelu optymalizacyjnego, w którym uwzględniono kryteria ekonomiczne (np. koszty zamawiania, magazynowania, transportu).
dynamiczne obliczanie wielkości partii

dynamic lot-sizing

Grupa metod stosowanych do obliczania wielkości partii produkcyjnych lub dostawy, uwzględniająca zmienność partii w zależności od zmienności zapotrzebowania.
partia planistyczna

planning batch

Wielkość partii określona przez podsystem planowania zapotrzebowania materiałowego. Odpowiada partii dostawy lub partii produkcyjnej.
system produkcyjny Toyoty

Toyota production system

System produkcyjny zastosowany po raz pierwszy w firmie Toyota. Działa na zasadzie systemu ssącego, zachowując ciągły i ustabilizowany przepływ materiałów. Wielkość partii każdego wytwarzanego w systemie elementu odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu. Sterowanie przepływem materiałów odbywa się za pomocą systemu kanban. System produkcyjny Toyoty stał się inspiracją dla rozwoju koncepcji "dokładnie na czas". Zob. dokładnie na czas, kanban, system ssący.
partia ekonomiczna

economic order quantity, economic batch quantity, optimum batch quantity, economic lot-size

Optymalna, ze względu na czynniki ekonomiczne, wielkość partii dostawy produkcyjnej lub transportowej.
kanban produkcyjny

production kanban

Jeden z dwóch podstawowych typów karty kanban. Służy do sterowania uruchamianiem kolejnych partii elementów. Po umieszczeniu na pojemniku z zakończonymi elementami kanbana transportowego kanban produkcyjny jest odczepiany od tego pojemnika. "Wolny" (nie skojarzony z żadnym pojemnikiem) kanban produkcyjny inicjuje uruchomienie kolejnej partii danego elementu. Inna nazwa: kanban zlecenie produkcji. Zob. kanban transportowy.
planowanie wydawania materiałów

material issue planning

Planowanie wielkości partii materiałów i komponentów, jakie muszą być wydane przez magazyn wydziałowi produkcyjnemu w danym okresie.
harmonogram produkcji

production schedule

Szczegółowy plan wykonania danego asortymentu wyrobów, zawierający podział na partie produkcyjne oraz szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia każdej partii.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj