logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
polecenie pobrania

pick order

Dokument polecenia pobrania z zapasów pewnych ilości konkretnych produktów (w celu kompletacji i/lub wykorzystania w procesie produkcyjnym).
odbiór/pobranie

collection

1. Towary otrzymane przez klientów od dostawcy. Ilość towarów otrzymana przez klientów od dostawcy w danym okresie, wyrażona w kategoriach ilościowych lub finansowych.
pobrać/zapakować

pick/pack

System kompletacji towarów z zapasów i pakowanie ich do pojemników wysyłkowych zgodnie z wymaganiami klienta.
pobranie (wybieranie)

picking

Czynność w procesie kompletacji polegająca na tworzeniu z dostępnych towarów jednostek zgodnie z listą kompletacyjną.
pobranie/odbiór

offtake

Ilość towarów otrzymana przez klientów od dostawcy w danym okresie wyrażona w kategoriach ilościowych lub wartościowych.
kompletacja

picking

Operacja w procesie magazynowym, polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru pozycji asortymentowych zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy.
Ze względu na lokalizację miejsca kompletacji wyróżnia się kompletację:
- w miejscu składowania,
- na wydzielonej powierzchni.
Ze względu na poziom realizacji względem podłogi wyróżnia się kompletację:
- niską,
- wysoką.
komplet

kit

Pobrany z magazynu zestaw elementów przygotowany do przekazania do montażu.
cykl opracowania zamówienia

order processing lead time

1. Okres od otrzymania zamówienia na określony wyrób do uruchomienia pierwszej operacji związanej z wytworzeniem tego wyrobu, stanowiący część cyklu przygotowania zamówienia w jednostce produkcyjnej.
2. Okres od otrzymania zamówienia przez jednostkę handlową do wydania polecenia pobrania konkretnych wyrobów z zapasu w celu wysyłki.
cykl wydania

issue cycle

Okres od sformułowania zapotrzebowania na materiał, poprzez pobranie go z miejsca magazynowania, do dostarczenia go na miejsce przeznaczenia.
dokumentacja produkcyjna

shop packet

Zestaw dokumentów używanych w sterowaniu przebiegiem produkcji. Zawiera on (opcjonalnie) takie dokumenty jak: przewodnik, rozdzielnik, lista kompletacyjna, dowód pobrania materiału, karta limitowa, zmianowy plan raport, dowód przekazania wyrobu do magazynu, karta pracy, karta instrukcyjna oraz inne dokumenty.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj