logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
B2G

Business-to-Government

Wymiana informacji drogą elektroniczną pomiędzy podmiotem gospodarczym a administracją publiczną.
magazyn konsygnacyjny

consignment warehouse

Obiekt magazynowy określonego podmiotu gospodarczego, w którym składuje się towary będące własnością dostawcy, przeznaczone do wydania na adres wskazany przez ich właściciela i w jego imieniu.
magazyn prywatny

private warehouse

Magazyn prowadzony przez określony podmiot gospodarczy, w którym składowane są własne towary służące do wykonywania działalności gospodarczej.
magazyn publiczny

public warehouse

Magazyn podmiotu gospodarczego świadczący odpłatne usługi wynajmu powierzchni magazynowej.
Seryjny Globalny Numer Lokalizacyjny

Serialized Global Location Number

Numer lokalizacyjny GS1 - jednoznaczne indywidualne i szczegółowe w skali świata oznaczenie kodowe, dotyczące podmiotu gospodarczego - jego części albo lokalizacji fizycznej, dla potrzeb ADC i EDI. SGLN bazuje na numerach GLN i indywidualnym/ szczegółowym oznaczeniu każdej lokalizacji, w celu zapisu go w kodzie EPC.
przydział

allotment

Część pojemności transportowej dostępna dla danego podmiotu, np. przewoźnika lub agenta, do celów konkretnego przewozu.
nota kredytowa

credit note

Dokument (pisemna informacja) dotyczący kredytowania danego podmiotu w związku z otrzymaniem przez niego zlecenia na wykonanie usługi, korygujący wartość odpowiedniej faktury.
Globalny Numer Lokalizacyjny

Global Location Number

Identyfikator GS1 służący identyfikacji lokalizacji - jednoznaczne w skali świata oznacze­nie kodowe podmiotu gospodarczego lub jego części albo lokalizacji fizycznej, dla potrzeb ADC i EDI.
extranet

extranet

Rozszerzenie aplikacji intranetowych firmy oraz jej partnerów, klientów, dostawców. Extranet to zespół sieci korporacyjnych wykorzystujących technologie internetowe, połączone w taki sposób, aby możliwa między nimi była efektywna współpraca (wzajemne udostępnianie danych przez podmioty współpracujące).
e-trade platform

e-trade platform

Jest to rozbudowany system informatyczny, który umożliwia firmom przeprowadzanie między sobą transakcji kupna - sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Biorą w nich udział zarówno kupujący, jak i sprzedający. Poza pośredniczeniem pomiędzy tymi podmiotami w wymianie handlowej platforma może świadczyć jeszcze usługi dodatkowe (m.in. serwis aukcyjny, usługi finansowe, logistyczne, doradcze) adresowane do podmiotów znajdujących się na platformie.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj