logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
efektywny popyt

actual demand

Zob. faktyczny popyt.
faktyczny popyt

actual demand

Popyt reprezentujący pewne zamówienia klienta. Inna nazwa: efektywny popyt.
niepewność popytu

demand uncertainty

Niepewność lub zmienność popytu mierzona standardowym odchyleniem, średnim odchyleniem absolutnym lub wariancją błędów prognozowania.
popyt na części służące do napraw

repair parts demand

Zob. popyt na części serwisowe.
popyt ostateczny

all-time requirement

Całkowity przewidywany popyt na dany produkt. Pojęcie stosowane w odniesieniu do wyrobów znajdujących się w ostatniej fazie ich cyklu życia poprzedzającej zaprzestanie ich produkcji.
zarządzanie popytem

demand management

W MRP zespół czynności związanych ze śledzeniem zmian popytu w krótkich okresach i jego źródeł dla zapewnienia uchwycenia tych zmian w głównym harmonogramie produkcji. Obejmuje ono: prognozowanie krótkookresowe, rejestrację i potwierdzanie zamówień, planowanie zapasów w sieci dystrybucji, dostaw kooperacyjnych i na potrzeby serwisu.
uznany popyt

approved demand

Zamówienie złożone i zaakceptowane przez system przyjmowania zamówień - do natychmiastowej dostawy. Zlecenia wysyłki stają się uznanym popytem, gdy są wydane w celu natychmiastowej dostawy.
popyt nieciągły

discontinuous demand

Zapotrzebowanie o rozkładzie charakteryzującym się dużym napływem zamówień, przerywanym okresami jego braku, będący przeciwieństwem stałego (np. codziennego) popytu.
popyt na części serwisowe

service parts demand

Zapotrzebowanie na części służące do napraw - do zastosowania w serwisie - w przeciwieństwie do części używanych w produkcji w celu wyprodukowania produktu wyższego poziomu. Inna nazwa: popyt na części służące do napraw (repair parts demand).
zapotrzebowanie zależne (popyt zależny)

dependent demand

Zapotrzebowanie wynikające z zapotrzebowania na wyroby wyższej złożoności. Powinno być szczegółowo wyliczone na podstawie relacji zapisanych w opisie struktury wyrobu.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj