logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
port

port

Zespół budowli i urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój i obsługę statków, przeładunek towarów i obsługę pasażerów.
infrastruktura logistyczna

logistics infrastructure

System dróg lądowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie. W systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się trzy składowe infrastruktury logistycznej: infrastrukturę liniową, punktową i komunikacyjną (informatyczną).
kabotażowiec

feeder vessel

Statek towarowy, zapewniający połączenie portów nie posiadających stałych połączeń oceanicznych z bazowymi portami kontenerowymi.
marszruta

itinerary

Droga środka transportu, wyznaczona nazwami portów lub innych miejsc, często zawierająca również szacunkowe daty przyjazdów i odjazdów.
rotacja

rotation

1. Cykl, w jakim dany środek transportu po raz kolejny zjawia się w tym samym miejscu załadunku lub wyładunku.
2. Kolejność, w jakiej statek zawija do portów w regularnej żegludze liniowej.
3. Szybkość obrotów magazynowych (wielkość rotacji) poszczególnych asortymentów materiałowych wyrażona w razach lub dniach.
strefa wolnego handlu (Konwencja z Kyoto)

free trade zone (Kyoto Convention)

Część terytorium danego kraju, w której towary wwożone traktowane są w zasadzie jako wolne od opłat celnych i podatków importowych. Port wolnocłowy (free port), lotnisko wolnocłowe (free airport).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj