logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dostępny potencjał

demonstrated capacity

Wielkość potencjału wyliczona na podstawie faktycznej wydajności, najczęściej jako iloczyn liczby wykonanych w danym okresie wyrobów i ich faktycznej pracochłonności.
zarządzanie potencjałem

capacity management

Dostosowywanie wielkości potencjału do potrzeb wynikających z długo- i krótkookresowych planów produkcji. Obejmuje obliczenie wielkości istniejącego potencjału, porównanie z prognozowanym obciążeniem, planowanie potencjału, realizację działań zwiększających lub zmniejszających istniejący potencjał oraz śledzenie zmian potencjału w krótkich okresach dla upewnienia się, czy są one zgodne z planem.
zapotrzebowanie potencjału

capacity requirement

Wielkość potencjału konieczna do realizacji określonego zadania.
Wymagany potencjał

required capacity

Sumaryczna wielkość potencjału konieczna do wykonania określonego wyrobu (suma koniecznego potencjału wszystkich wymaganych zasobów). Wyrażana najczęściej w miarach naturalnych (godziny normowane, metry kwadratowe), czasem wartościowo.
wyliczenie potencjału

capacity calculation

Określenie wielkości potencjału poszczególnych ośrodków potencjału w określonym momencie dla pewnego przedziału czasu. Zob. ośrodek potencjału.
uwzględnianie potencjału przy planowaniu obciążenia

finite loading

Technika stosowana w planowaniu zapotrzebowania potencjału polegająca na obciążaniu zasobów tylko do wielkości dysponowanego w danym okresie potencjału. Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.
symulacja potencjału

capacity simulation

Technika służąca do określania, czy potencjał jest wystarczający do realizacji opracowanego planu produkcji przed jego zatwierdzeniem i przyjęciem do realizacji. Opiera się zwykle na analizie potencjału wybranych zasobów. Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.
potencjał wyliczony

rated capacity

Wielkość określona w wyniku wyliczenia potencjału. Zob. wyliczenie potencjału.
potencjał rezerwowy

safety capacity

Nadwyżka potencjału utworzona celowo, np. w celu zabezpieczenia się przed skutkami nagłego wzrostu popytu. Zasoby tworzące potencjał rezerwowy są z zasady wyłączane z bieżącej eksploatacji.
potencjał przekraczający zapotrzebowanie

overcapacity

Sytuacja i/lub zakres, w jakim dysponowany potencjał przekracza obciążenie. Sytuacja taka może być stworzona celowo, np. dla zachowania elastyczności lub w przewidywaniu wzrostu obciążeń w przyszłych okresach.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj