logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
powierzchnia (przestrzeń) główna w magazynie

main warehouse space

Powierzchnia (przestrzeń) będąca sumą powierzchni (przestrzeni) składowej i manipulacyjnej w magazynie.
powierzchnia (przestrzeń) magazynowa

warehouse space

Część powierzchni (przestrzeni) w budowli magazynowej ...

Więcej ...

powierzchnia (przestrzeń) manipulacyjna

manoeuvring space

Powierzchnia (przestrzeń) przeznaczona do swobodnego ruchu przy układaniu i pobieraniu zapasów z urządzeń do składowania lub stosów; obejmuje wszystkie drogi manipulacyjne i przejazdowe.
powierzchnia (przestrzeń) składowa

cubic volume

Powierzchnia (przestrzeń) przeznaczona do umieszczania towarów w urządzeniach do składowania lub piętrzenia, łącznie z luzami technologicznymi i manipulacyjnymi.
powierzchnia składowania

warehouse cubage

Powierzchnia faktycznie zajmowana przez składowane zapasy.
zagospodarowanie powierzchni magazynowej

warehouse space management

Rozmieszczenie względem siebie stref funkcjonalnych, uwarunkowane wewnętrznymi ustaleniami przepływu towarów oraz lokalizacją magazynu. Pod względem funkcjonalnym powierzchnia magazynowa dzieli się na strefy: przyjęć, składową, kompletacji i wydań.
rampa załadowcza

loading platform

Powierzchnia płaska ułatwiająca ładowanie, umieszczona zazwyczaj wzdłuż magazynu.
skaner dotykowy

contact scanner

Skaner, który w trakcie odczytu fizycznie, a więc bezpośrednio dotyka powierzchni etykiety z kodem kreskowym.
struktura produkcyjna

manufacturing layout

Sposób zagospodarowania powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwa - rozstawienia i grupowania maszyn i urządzeń. Struktura produkcyjna może być liniowa, przedmiotowa lub technologiczna.
struktura przedmiotowa

group layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym łączy się poszczególne stanowiska i jednorodne ich grupy w jednostki produkcyjne zdolne wykonywać całość procesu technologicznego określonej grupy wyrobów. Zob. jednorodna grupa stanowisk.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj