logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
harmonogram pracy stanowiska

dispatch list, work centre report

Plan zadań stanowiska roboczego, które mają być zrealizowane w określonym czasie i ustalonej kolejności.
produktywność pracy

labour productivity

Zob. produktywność siły roboczej.
zlecenie pracy

work order

Polecenie wykonania określonej operacji wydane pracownikowi lub jednostce produkcyjnej.
regulamin magazynowy

rules and regulations (of a warehouse)

Wykaz postanowień określających podstawowe zasady pracy magazynu w przedsiębiorstwie.
struktura projektowa wyrobu

design product structure

Struktura wyrobu będąca wynikiem prac działu konstrukcyjnego. W warunkach jego ścisłej współpracy z działem produkcji może być identyczna ze strukturą wyrobu stosowaną w systemie MRP. Zob. struktura wyrobu.
środki transportu zewnętrznego

external means of transport

Urządzenia do transportu poza obrębem określonego obiektu (kraju, miasta, zakładu pracy itp.).
wózek jezdniowy specjalizowany

specialized truck

Wózek ręczny przystosowany do prac specjalnych wynikających z właściwości ładunku i/lub realizowanych funkcji.
żuraw pokładowy

deck crane

Dźwignica obrotowo zamontowana na pokładzie statku, przeznaczona do wspomagania prac przeładunkowych.
żuraw przenośny

portable crane

Urządzenie ustawiane nieruchomo w miejscu pracy i przestawiane z miejsca na miejsce ręcznie lub za pomocą innych urządzeń.
plan

plan

Program zadań i prac będący rezultatem planowania, ...

Więcej ...

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj