logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
B2E

Business-to-Emploee

Wymiana informacji drogą elektroniczną pomiędzy firmą będącą zakładem pracy a jej pracownikami.
zlecenie pracy

work order

Polecenie wykonania określonej operacji wydane pracownikowi lub jednostce produkcyjnej.
zaopatrzeniowiec

purchaser

Pracownik działu zaopatrzenia (zakupów) odpowiedzialny za działania związane z zakupami. Inna nazwa: agent zaopatrzeniowy (purchasing agent).
zaopatrzeniowcy branżowi

procurement group

Grupa pracowników w dziale zaopatrzenia odpowiedzialna za pozyskiwanie konkretnych wyrobów.
ośrodek potencjału

capacity group, work centre, shop floor

1. Grupa pracowników lub stanowisk charakteryzująca się wzajemną zastępowalnością w procesie produkcji. Grupa zawodowa / jednorodna grupa stanowisk.
2. Grupa jednostek produkcyjnych rozpatrywana z punktu widzenia planowania jako całość ze względu na wzajemną zastępowalność w procesie produkcji.
magazynier

warehouse worker

Pracownik magazynu spełniający funkcję organizatora i wykonawcy operacji magazynowych oraz odpowiedzialny za pracę przydzielonego zespołu pracowników i środków, a także za powierzony majątek przedsiębiorstwa.
koszty siły roboczej

labour costs

Koszty wynikające z faktu zatrudniania pracowników.
jidoka

jidoka

Zatrzymanie linii produkcyjnej w przypadku dotrzeżenia nieprawidłowości przez pracownika. Rozwiązanie to występuje w systemie produkcyjnym Toyoty i jego pochodnych.
klient wewnętrzny
Zasada postępowania w organizacji zakładająca, że każdy pracownik lub jednostka organizacyjna w ramach organizacji współpracują z pozostałymi przy realizacji zadań tej organizacji. Wyniki działania każdego pracownika lub jednostki organizacyjnej odpowiadać powinny wymaganiom ich odbiorców i zaspokajać ich potrzeby.
odpowiedzialność materialna personelu magazynowego

material responsibility (liability) of warehouse personnel

Określony wymiar konsekwencji materialnych ponoszonych przez pracownika magazynu z tytułu powstałych niedoborów w powierzonych jego opiece zapasach.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj