logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
prefiks GS1

GS1 Prefix

Dwu lub więcej cyfrowy numer indeksowy, administrowany przez GS1, określający format i znaczenie danego ciągu elementów zakodowanego w symbolu kodu kreskowego GS1, np. prefiks polskiej organizacji krajowej GS1 to 590.
identyfikatory GS1 / numery GS1 / numery identyfikacyjne GS1

GS1 Identification Keys

Globalnie unikalne numery, związane z określonym obszarem zastosowania, wykorzy­stywane jako klucz dostępu do informacji w bazie danych powiązanych z daną jednostką: globalne identyfikatory jednostek handlowych GTIN (np. GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14), lokalizacji GLN, jednostek logistycznych SSCC, zasobów GRAI, GIAI, relacji usługowych GSRN i dokumentów GDTI. Klucze identyfikacyjne GS1 tworzone są przy wykorzystaniu prefiksu firmy GS1.
prefiks firmy GS1

GS1 Company Prefix

Numer składający się od 6 do 12 cyfr, nadawany konkretnej ...

Więcej ...

prefiks EAN.UCC

EAN.UCC Prefix

Zob. prefiks GS1.
identyfikacja wewnętrzna GS1

Limited Circulation Numbering

Określa strukturę danych GS1 dla zastosowań specjalnych , sprecyzowaną przez właściwą organizację krajową GS1 (np. w ramach kraju, formy itp.) Każda organizacja krajowa ma do tego celu zakres globalnie ustalonych prefiksów GS1."
prefiks firmy EAN.UCC

EAN.UCC Company Prefix

Zob. prefiks firmy GS1.
GTIN-8

GTIN-8

Ośmiocyfrowa struktura danych w Systemie GS1 zawierająca prefiks GS1, oznaczenie jed­nostki oraz cyfrę kontrolną, służąca do identyfikacji jednostek handlowych, zwykle nada­wana bezpośrednio przez organizację krajową GS1. Najczęściej wykorzystywana do jedno­znacznej w skali świata identyfikacji detalicznej jednostki handlowej o małych wymiarach.
właściciel marki

brand owner

Strona odpowiedzialna za nadawanie numerów GS1 i nanoszenia kodów kreskowych na danej jednostce handlowej. Administrator prefiksu firmy GS1.
GTIN-13

GTIN-13

Trzynastocyfrowa struktura danych w Systemie GS1 złożona z prefiksu firmy GS1, oznaczenia jednostki oraz cyfry kontrolnej, służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Najczęściej wykorzystywana do jednoznacznej w skali świata identyfikacji detalicznej jednostki handlowej.
GTIN-12

GTIN-12

Dwunastocyfrowa struktura danych w Systemie GS1, złożona z prefiksu firmy GS1 roz­poczynającego się zerem, oznaczenia jednostki i cyfry kontrolnej, służąca do identyfikacji jednostek handlowych. Najczęściej wykorzystywana do jednoznacznej w skali świata iden­tyfikacji detalicznej jednostki handlowej w USA i Kanadzie.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj