logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapas sezonowy

seasonal stock

1. Zapas utworzony w celu zaspokojenia sezonowych zmian popytu, dla zachowania stałego poziomu produkcji w okresie zwiększonego popytu lub niewielkiego podniesienia poziomu produkcji.
2. Zapas powstały w wyniku produkcji sezonowej.
3. Celowo utworzony zapas, powstały z różnicy pomiędzy wielkością sprzedaży a wielkością produkcji w danym okresie.
zapas końcowy

all-time stock

Zapas tworzony ze względu na zaprzestanie produkcji danego wyrobu. Jego początkowa wielkość odpowiada zakończonemu zamówieniu końcowemu. Wydania z tego zapasu są zwykle ściśle kontrolowane dla uniknięcia zużycia go niezgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem. Zob. zamówienie końcowe.
zapas materiałów

factory stock

Całkowity zapas surowców i elementów oraz zapas produkcji w toku znajdujący się na terenie przedsiębiorstwa. Nie obejmuje zapasu wyrobów finalnych.
zapas pośredni

intermediate stock

Zapas służący do kompensacji różnic w szybkości kolejnych operacji w procesie produkcji, różnej kolejności wykonywania operacji na poszczególnych stanowiskach. Może występować jako zapas w partiach, obrotowy lub zabezpieczający.
zapas roboczy

working stock

Zapas materiałów, elementów i wyrobów potrzebnych w danym okresie dla zapewnienia optymalnego przebiegu produkcji.
zapas strategiczny

strategic stock

Zapas towarów o podstawowym znaczeniu dla kontynuacji procesu produkcji, zbudowany w celu kompensowania dłuższych przerw w napływie towarów (wywołanych strajkami, trudnościami politycznymi itd., w danym kraju czy regionie).
zapas wyprzedzający

anticipation stock, anticipation inventory

Zapas tworzony dla pokrycia przewidywanego wzrostu popytu, ilości zamówień lub wielkości produkcji określonego wyrobu.
zapas magazynowy

goods on hand

Dobro materialne przyjęte fizycznie i dokumentacyjnie do magazynu, tam zaewidencjonowane i składowane w celu późniejszego wydania dla odpowiedniego późniejszego ich wykorzystania (w produkcji, konsumpcji itp.).
planowanie stałej ilości wyrobów finalnych

rate-based master production planning

Technika planowania produkcji wyrobów finalnych stosowana w systemach produkcyjnych opartych na koncepcji "dokładnie na czas". Polega ona na tym, że wielkość produkcji danego wyrobu finalnego planuje się w krótkich okresach (dzień, tydzień, dekada) zawsze w stałej wielkości, wynikającej z dysponowanego zapasu elementów składowych. Zob. dokładnie na czas.
tłoczący system dystrybucji

push distribution system

System uzupełniania zapasów magazynowych, w którym decyzje o uzupełnieniu zapasu podejmowane są przez jednostkę organizacyjną, zarządzającą produkcją i zapasami. Zob. zarządzanie produkcją i zapasami.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj