logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
decyzja "produkować czy kupować"

make or buy decision

Podjęcie decyzji "kupować czy produkować" uwarunkowane jest zawsze dwoma grupami przesłanek:
- dążeniem do obniżki kosztów producenta,
- zapewnieniem bezpiecznych warunków działania, dostaw o wymaganej jakości oraz osiągnięciem optymalnego poziomu wykorzystania zasobów.
Poprawnie podjęta decyzja "kupować czy produkować" musi brać pod uwagę obie wyżej wymienione grupy przesłanek.
produkować czy kupować

make or buy

Zob. decyzja "produkować czy kupować".
produkować

produce

1. Tworzyć lub powiększać użyteczność dóbr ekonomicznych za pomocą czynników produkcji (siły roboczej, ziemi, kapitału, przedsiębiorczości).
2. Świadczyć usługi.
3. Przekształcać surowce i komponenty w wyroby środkami technicznymi.
wytwarzanie na poziomie światowym

world-class manufacturing

1. Zbiór standardów, jakie musi spełniać producent, by zostać zaliczony do grupy przedsiębiorstw produkujących na poziomie światowym.
2. Zbiór rozwiązań systemów produkcyjnych inspirowanych koncepcją "dokładnie na czas". Zob. dokładnie na czas.
wytwarzanie

manufacturing

Powstawanie wyrobów (części, komponentów, zespołów, półproduktów i wyrobów finalnych). Termin stosowany na ogół do operacji fizycznych, koniecznych do powstania wyrobu. Zob. produkcja, produkować, wielkość produkcji.
wielkość produkcji

production output

Całkowita ilość wyprodukowanych (lub zaplanowanych do wyprodukowania) wyrobów i/lub świadczonych usług w danym okresie, wyrażana w miarach ilościowych lub wartościowych. Zob. produkcja, produkować, wytwarzanie.
warsztat

job shop

1. Jednostka produkcyjna zorganizowana, aby produkować niewielkie ilości wyrobów na indywidualne zamówienia.
2. Taka organizacja produkcji, w której drogi przepływu różnych wyrobów są różne, a kolejne operacje są wykonywane po zwolnieniu się odpowiednich stanowisk.
W takich warunkach wytwarza się najczęściej niewielkie ilości wyrobów na indywidualne zamówienia.
produkcja,

production

Produkowanie wyrobów i/lub świadczenie usług. Zob. produkować, wielkość produkcji, wytwarzanie.
pozycja oryginalna

unique item

Część lub zespół wchodzący tylko do jednego z produkowanych wyrobów.
pozycja częściowo unifikowana

semi-unique item

Część lub zespół stosowany w takiej samej ilości do niektórych produkowanych wyrobów. Zob. pozycja wspólna.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj