logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dopuszczalny okres przechowywania

maximum storage time

Maksymalny czas przechowywania zapasów w określonych warunkach, zapewniający zachowanie jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami przedmiotowymi.
warunki przechowywania

storage conditions

Zbiór wymagań przechowalniczych w zakresie dopuszczalnych temperatur i wilgotności względnych powietrza w magazynie, częstotliwości wymiany powietrza, możliwości wspólnego przechowywania zapasów, dopuszczalnego przechowywania, określające również wymagania dla budowli magazynowej i sposobu składowania.
przechowywanie

storage

Zbiór czynności związanych z zapewnieniem określonych warunków mikroklimatycznych w określonym czasie zapasom umieszczonym w budowli magazynowej.
zestawianie ładunku

cargo assembly

Przyjmowanie oddzielnych paczek lub pakunków i przechowywanie ich do czasu wysłania w formie jednej przesyłki.
zarządzanie informacją

information management

Działania związane z pozyskiwaniem, analizą, przechowywaniem i dystrybucją informacji oraz sterowanie jej przepływem.
zapas konsygnacyjny

consignment stock

Zapas towarów przechowywany przez klienta, pozostający jednakże własnością dostawcy. Dostawca otrzymuje płatność za te towary dopiero wtedy, kiedy zostaną one przez klienta sprzedane.
ubytek naturalny

leekage

Ilościowe zmniejszenie masy lub wymiaru przechowywanego zapasu spowodowane zachodzącymi procesami biochemicznymi i fizycznymi oraz czynnościami manipulacyjnymi, któremu nie można zapobiec przy obecnym stanie wiedzy oraz dostępnej i opłacalnej technologii.
strefa wolnocłowa

duty free zone

Obszar, na którym można składować i przechowywać towary bez konieczności uiszczania opłat celnych.
strefa składowa

storage zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla składowania oraz kompletacji przechowywanych towarów.
magazynek przy rozdzielni

work issuing store

Miejsce, w którym przechowywane są materiały i wyroby oczekujące na obróbkę. Przyjęcia i wydania w magazynku przy rozdzielni dokumentowane są w przewodniku i odbywają się na podstawie decyzji rozdzielcy. Wydanie następuje po wydawaniu pracy. Zob. przewodnik, wydawanie pracy.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj