logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
planowanie na poziomie przedsiębiorstwa

company planning

Planowanie, na ogół długookresowe, głównych założeń i kierunków działania przedsiębiorstwa.
planowanie zasobów przedsiębiorstwa

Enterprise Resource Planning

Termin określający klasę wielomodułowych systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania szerokiej grupy działań realizowanych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie tej klasy wspomaga zwykle gromadzenie danych, magazynowanie, planowanie produkcji, zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, kontakty z klientami, śledzenie realizacji dostaw, księgowość i finanse oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
wewnętrzny cykl przedsiębiorstwa

internal business cycle

Podlegający kilkuletniej fluktuacji ruch zmiennych ekonomicznych, dotyczących jednej firmy (przykładem mogą być obroty, zapasy, liczba pracowników i wyniki). Na wewnętrzny cykl przedsiębiorstwa wpływają: zewnętrzny cykl gospodarczy i czynniki wewnętrzne, takie jak brak elastyczności produkcyjnej i metody planowania.
wirtualne przedsiębiorstwo

virtual enterprise

Sieć niewielkich, wyspecjalizowanych w realizacji określonych procesów przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji innego procesu. Sieć szybko zmienia swoją strukturę. Jej elementy współpracują ze sobą według potrzeb przy realizacji zamówień, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.
polecenie wydania

stores requisition

Dokument zawierający polecenie wydania klientowi określonego wyrobu z magazynu przedsiębiorstwa.
portfel zamówień

order book

Całkowity zbiór zamówień, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, z wyłączeniem już zrealizowanych lub anulowanych.
regulamin magazynowy

rules and regulations (of a warehouse)

Wykaz postanowień określających podstawowe zasady pracy magazynu w przedsiębiorstwie.
sieć logistyczna

logistics network

Grupa niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i towarów oraz towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.
służba produkcji

technical sector

Te jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, które odpowiadają za zakres działań od zakupu materiału do zmontowania wyrobu.
struktura produkcyjna

manufacturing layout

Sposób zagospodarowania powierzchni produkcyjnej przedsiębiorstwa - rozstawienia i grupowania maszyn i urządzeń. Struktura produkcyjna może być liniowa, przedmiotowa lub technologiczna.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj