logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
przyjęcie towaru

acceptance of goods

Przyjęcie przesyłki od jej nadawcy za pokwitowaniem. Od tej chwili odpowiedzialność za przesyłkę przenosi się na odbiorcę.
przyjęcie wewnętrzne

internal receipt

Przyjęcie towarów przez klienta wewnętrznego od wewnętrznego dostawcy.
przyjęcie zewnętrzne

external receipt

Przyjęcie towarów przez klienta od zewnętrznego dostawcy.
rejestracja przyjęcia

receipt registration

Wprowadzenie do ewidencji przyjętych towarów oraz przygotowanie sprawozdań odbioru.
strefa przyjęć

receipt zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno-technologicznych związanych z przyjęciem towarów do magazynu.
pokwitowanie za towary

goods receipt

Dokument wystawiony przez władze portowe, zarządzającego magazynem, składem lub przez zawiadującego terminalem, potwierdzający przyjęcie na warunkach w nim określonych lub wyspecyfikowanych w nim towarów.
przyjęcie zamówienia

order acceptance

Proces przyjmowania i potwierdzania zamówień, przy założeniu dostępności obecnej i/lub przyszłej towarów oraz uzgodnienia dotyczące warunków dostaw. Dla jednostki produkcyjnej przyjęcie zamówienia oznacza również sprawdzenie dostępności materiałów i zdolności produkcyjnych.
kwit dokowy

dock receipt

Dokument wystawiony przez linię żeglugową, potwierdzający przyjęcie towarów do transportu.
cykl przyjmowania

receiving lead time

Okres od przybycia towarów do bram organizacji odbierającej albo do wyznaczonego zgodnie z warunkami dostawy miejsca przeznaczenia do udostępnienia ich do użytku. Okres ten obejmuje czas potrzebny na fizyczne przyjęcie towarów (sprawdzenie zgodności z zamówieniem, ilości i uszkodzeń), kontrolę jakości, czas przemieszczania i oczekiwania.
list przewozowy rzeczny

river waybill

Dokument transportowy wystawiony przez przewoźnika nadawcy towarów przewożonych rzeką, poświadczający przyjęcie towarów do przewozu i zobowiązujący przewoźnika do przekazania tych towarów odbiorcy w porcie przeznaczenia.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj