logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
przyjęcie towaru

acceptance of goods

Przyjęcie przesyłki od jej nadawcy za pokwitowaniem. Od tej chwili odpowiedzialność za przesyłkę przenosi się na odbiorcę.
przyjęcie wewnętrzne

internal receipt

Przyjęcie towarów przez klienta wewnętrznego od wewnętrznego dostawcy.
przyjęcie zewnętrzne

external receipt

Przyjęcie towarów przez klienta od zewnętrznego dostawcy.
przyjęcie zamówienia

order acceptance

Proces przyjmowania i potwierdzania zamówień, przy założeniu dostępności obecnej i/lub przyszłej towarów oraz uzgodnienia dotyczące warunków dostaw. Dla jednostki produkcyjnej przyjęcie zamówienia oznacza również sprawdzenie dostępności materiałów i zdolności produkcyjnych.
strefa przyjęć

receipt zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno-technologicznych związanych z przyjęciem towarów do magazynu.
rejestracja przyjęcia

receipt registration

Wprowadzenie do ewidencji przyjętych towarów oraz przygotowanie sprawozdań odbioru.
miejsce odbioru (przyjęcia)

place of acceptance, place of receipt

Miejsce odbioru przesyłki przez przewoźnika.
zapotrzebowanie netto

net requirement

Zapotrzebowanie brutto minus dostępny materiał. Wielkość zapotrzebowania netto ustalana jest ostatecznie przez przyjęcie wielkości partii. Zob. dostępny materiał, techniki ustalania wielkości partii, zapotrzebowanie brutto.
uznanie zamówienia

order acknowledgement

Zawiadomienie klienta (przez dostawcę) o przyjęciu jego zamówienia.
transport magazynowy

warehouse transportation

Transport wewnętrzny w obrębie magazynu związany z przyjęciem, składowaniem i wysyłką zapasów magazynowych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj