logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kontrola postępu realizacji zleceń

order progress control

Analiza postępu realizacji zleceń produkcyjnych z punktu widzenia planowanych terminów ich realizacji.
planowanie realizacji zamówień

order planning

Wyznaczanie wielkości i terminów realizacji zamówień na podstawie wiadomych uzgodnionych wielkości i terminów dostaw oraz analizy dostępnego lub wymaganego potencjału.
cykl realizacji zlecenia montażowego

assembly lead time

Okres od uruchomienia zlecenia montażu finalnego do dostarczenia gotowego wyrobu odbiorcy lub do sieci dystrybucji.
potwierdzenie zamówienia

order confirmation

Dokument skierowany do klienta zawierający zgodę na realizację zamówienia o określonej treści.
przyjęte zamówienie

accepted order

Zamówienie przyjęte do realizacji.
status dostawy

delivery status

Parametr wskazujący, czy po realizacji danej dostawy oczekiwać należy dalszych dostaw związanych z tym samym zamówieniem.
symulacja potencjału

capacity simulation

Technika służąca do określania, czy potencjał jest wystarczający do realizacji opracowanego planu produkcji przed jego zatwierdzeniem i przyjęciem do realizacji. Opiera się zwykle na analizie potencjału wybranych zasobów. Zob. planowanie zapotrzebowania potencjału.
technologia magazynowania

warehousing technology

1. Realizacja procesów magazynowych według określonych zasad.
2. Zasady i sposoby składowania oraz przemieszczania zapasów magazynowych przy zastosowaniu określonego wyposażenia technicznego.
urządzenia magazynowe

warehouse appliances

Urządzenia i środki techniczne niezbędne do realizacji procesów logistycznych. Do urządzeń magazynowych zalicza się urządzenia:
- do składowania,
- klimatyzacyjno-wentylacyjne,
- przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia,
- specjalne.
wirtualne przedsiębiorstwo

virtual enterprise

Sieć niewielkich, wyspecjalizowanych w realizacji określonych procesów przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji innego procesu. Sieć szybko zmienia swoją strukturę. Jej elementy współpracują ze sobą według potrzeb przy realizacji zamówień, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj