logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
indeks sezonowy

seasonal index

Składnik sezonowy w konkretnym okresie (np. sprzedaży produkcji), wyrażony jako procent wartości trendu dla danego okresu plus 100.
zapas sezonowy

seasonal stock

1. Zapas utworzony w celu zaspokojenia sezonowych zmian popytu, dla zachowania stałego poziomu produkcji w okresie zwiększonego popytu lub niewielkiego podniesienia poziomu produkcji.
2. Zapas powstały w wyniku produkcji sezonowej.
3. Celowo utworzony zapas, powstały z różnicy pomiędzy wielkością sprzedaży a wielkością produkcji w danym okresie.
sezonowy rozkład sprzedaży

seasonal sales pattern

Powtarzająca się co roku zmiana dotycząca poziomu sprzedaży miesięcznych w stosunku do poziomu trendu, wyrażona za pomocą 12 wskaźników sezonowych sprzedaży.
popyt sezonowy

seasonal demand

Wielkość zapotrzebowania na produkty charakterystyczna dla określonych okresów w roku.
procent sezonowy

seasonal percentage

Procent dotyczący okresu, wskazujący na to, która część planu rocznego została zrealizowana w danym okresie (np. w odniesieniu do sprzedaży i dostaw).
produkcja sezonowa

seasonal production

Produkcja, która ze względów technicznych lub ekonomicznych jest związana z określonym okresem. Zob. poziom produkcji.
analiza sezonowości

seasonal analysis

Część analizy serii czasowej, w której określa się składnik sezonowy.
analiza serii czasowej

time series analysis

Analiza danych z przeszłości, przedstawionych jako seria czasowa, która umożliwia wyciągnięcie wniosków i/lub określenie oczekiwań dotyczących przyszłych wydarzeń na podstawie pewnych regularności zaobserwowanych w tej serii czasowej. Serię czasową bada się, między innymi, ze względu na występowanie fluktuacji o charakterze trendów sezonowych i przypadkowych.
magazynowanie długookresowe

long-term warehousing

Magazynowanie dóbr dla przyszłych okresów (np. rezerw, towarów sezonowych), przy którym występuje konieczność stosowania warunków i metod ochrony magazynowanych dóbr przed czynnikami destrukcyjnie wpływającymi i powodującymi zmiany w ich jakości lub ilości.
norma zapasu

stock norm

Stosunek wielkości zapasu, np. do wielkości sprzedaży, przyjęty za obowiązujący i wyrażany procentowo lub w liczbie dni czy tygodni, których zapotrzebowanie pokrywa utrzymywany zapas. Normę zapasu oblicza się, uwzględniając zapas zabezpieczający, zapas w partiach oraz normalny zapas sezonowy lub przez obliczenie normatywnego zapasu w rurociągu.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj