logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Sieć Globalnej Synchronizacji Danych

Global Data Synchronization Network

1. Globalny Rejestr GS1 oraz sieć certyfikowanych katalogów elektronicznych GS1, umożliwiających synchronizację danych przy zastosowaniu identyfikatorów GS1.
2. Zautomatyzowane, oparte na standardach globalne otoczenie, umożliwiające bezpiecz­ną i nieprzerwaną synchronizację danych, pozwalającą na spójną i rzetelną wymianę informacji pomiędzy partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw.
sieć wartości dodanej

Value Added Network - VAN

Wydzielona sieć informatyczna, zarządzana przez operatora, poprzez którą można przesyłać informacje i komunikaty EDI oraz EFT (Elektroniczny Transfer Funduszy).
sieć wirtualnego wytwarzania

virtual manufacturing network

Rozwiązanie powstałe na skutek zastosowania osiągnięć z zakresu wirtualnego wytwarzania. Czasowo działająca sieć niezależnych przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców
i usługodawców (często konkurujących ze sobą) powiązana za pomocą technologii informatycznych dla lepszego wykorzystania zasobów, wiedzy i umiejętności każdego z uczestników, redukcji kosztów i zapewnienia sobie dostępu do określonych rynków. Zob. wirtualne wytwarzanie.
sieć

network

1. Zbiór połączonych ze sobą i wzajemnie uwarunkowanych ...

Więcej ...

sieć EPCglobal

EPCglobal Network

1. Połączenie dwóch technologii: identyfikacji poprzez ...

Więcej ...

sieć logistyczna

logistics network

Grupa niezależnych przedsiębiorstw konkurujących i kooperujących w celu poprawy sprawności i efektywności przepływu produktów i towarów oraz towarzyszących im informacji zgodnie z oczekiwaniami klientów.
make and ship to stock, DP-1

produkcja i wysyłka na magazyn i sprzedaż z magazynu dystrybucji

Położenie punktu rozdziału wskazujące, że sprzedaż odbywa się poprzez sieć dystrybucji. Zob. punkt rozdziału.
subskrybent EPCglobal

EPCglobal Subscriber

Organizacja, która uczestniczy w sieci EPCglobal poprzez korzystanie z usług podstawo­wych EPCglobal lub poprzez uczestnictwo w procesie rozwoju standardów EPCglobal. Subskrybent EPCglobal może być Użytkownikiem Końcowym, Dostawcą Rozwiązań lub jednym i drugim.
TINA

Transport Infrastructure Needs Assessment

Sieć europejskich korytarzy transportowych.
usługi podstawowe EPCglobal

EPCglobal Core Services

Usługi dostępu do sieci, obsługiwane przez EPCglobal oraz ogólne usługi, które dostar­czane są wszystkim subskrybentom sieci EPCglobal, poprzez interfejsy określone jako część struktury EPCglobal.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj