logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
manipulowanie materiałami

material handling

W logistyce - funkcje fizyczne dotyczące zmiany położenia materiałów w przepływie od momentu ich przyjęcia do momentu wydania w obrębie określonego obiektu, obejmujące przyjęcie, transport wewnętrzny, składowanie, pakowanie, rozdział, wydanie.
stojaki magazynowe

warehousing stands

Urządzenia stałe przeznaczone do składowania materiałów przez oparcie ich o elementy konstrukcyjne.
FIFO - pierwsze weszło - pierwsze wyszło

FIFO - first in - first out

1. Metoda wyceny zużycia materiałów oparta na założeniu, że wydanie materiałów do produkcji rozliczane jest według cen zakupu materiałów, które chronologicznie były przyjmowane do magazynu.
2. Zasada, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności.
LIFO - ostatnie weszło - pierwsze wyszło

LIFO - last in - first out

1. Metoda wyceny zużycia materiałów oparta na założeniu, że wydanie materiałów do produkcji rozliczane jest według cen zakupu materiałów, które jako ostatnie były przyjmowane do magazynu.
2. Zasada, zgodnie z którą towary najkrócej składowane wydawane są w pierwszej kolejności.
magazyn dostawczy

supply warehouse

Magazyn, w którym składowane są materiały podstawowe, podzespoły i części od różnych dostawców, a następnie sortowane, kompletowane i wydawane w ściśle ustalonej kolejności zamówień montażu.
zasobnik

storage bin

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie i niewielkim stosunkiem wysokości h komory do mniejszego wymiary poziomego s (h/s L 1,5), przeznaczone do składowania materiałów sypkich.
zasieki

storage bunker

1. Przegrody wybudowane w postaci pionowych, pełnych lub ażurowych ścian oporowych dla składowanych zapasów, którymi najczęściej są materiały sypkie.
2. Urządzenia o budowie przestrzennej przeznaczone do składowania materiałów sypkich, kawałkowych itp. luzem. Rozróżnia się zasieki: jednokomorowe, wielokomorowe jednorzędowe, wielokomorowe dwurzędowe, specjalizowane.
silos

silo, storage bin

Jedno- lub wielokomorowy obiekt charakteryzujący się dnem w kształcie leja ułatwiającego opróżnianie oraz wysokim stosunkiem wysokości h komory do mniejszego wymiary poziomego s (h/s 3 1,5), przeznaczone także do składowania materiałów sypkich.
proces magazynowy

warehousing process

Zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowy składa się z przepływu materiałów i informacji.
punkt odkładczy

outbound stockpoint

Miejsce wyznaczone w hali produkcyjnej, na którym składuje się częściowo obrobiony materiał przed zabraniem go na następne stanowisko.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj