logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
stos zapasów w magazynie

stock-pile

Zapasy opakowane, nieopakowane lub w jednostkach ładunkowych ułożone jedne na drugich, bez urządzeń do składowania, w sposób zapewniający trwałą stateczność uformowanego stosu lub ułożone w gniazdach kolumny regału.
piętrzenie

stacking

Układanie zapasów jedne na drugich (w stosach lub gniazdach regałowych).
rząd zapasów w magazynowaniu

row of racking

Kilka (kilkanaście) stosów lub kolumn regałów ustawionych obok siebie wzdłuż drogi manipulacyjnej przy zachowaniu dostępu do każdego zapasu.
składowanie statyczne

static storage

Składowanie zapasów w stosach lub w urządzeniach do składowania, w których zajmują one stałe miejsce względem ułożenia. Wyróżniamy: składowanie w stosach oraz składowanie w regałach stałych.
składowanie w układzie blokowym

block storage

Ułożenie zapasów bez zachowania bezpośredniego dostępu do każdej jednostki zapasu lub ich stosu.
warstwa zapasów w magazynie

stock layer

Część stosu, rzędu lub bloku o wysokości równej wysokości najmniejszej jednostki zapasu i wymiarach w rzucie poziomym, równych wymiarom poziomym tego stosu, rzędu lub bloku.
paletyzatory

palletizing machines

Maszyny przeznaczone do formowania lub układania w stosy opakowań grupowych lub pojemników sztywnych (m.in. na palecie). Istnieją: paletyzatory dolnopoziomowe i górnopoziomowe podnoszące, wielostanowiskowe, automatyczne i kolumnowe.
kompletacja

picking

Operacja w procesie magazynowym, polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru pozycji asortymentowych zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy.
Ze względu na lokalizację miejsca kompletacji wyróżnia się kompletację:
- w miejscu składowania,
- na wydzielonej powierzchni.
Ze względu na poziom realizacji względem podłogi wyróżnia się kompletację:
- niską,
- wysoką.
karta katalogowa paletowej jednostki ładunkowej

catalogue card of palletised unit load

Dokument, w którym wpisane są dane informacyjne dotyczące paletowej jednostki ładunkowej (rodzaj formowanego towaru, wymiary, masa, liczba opakowanego towaru, rodzaje zabezpieczeń, sposób piętrzenia w stosy, proponowany środek transportu zewnętrznego i rodzaj zabezpieczenia podczas transportu).
formowanie jednostek ładunkowych

forming of load units

Zbiór czynności związanych z formowaniem lub układaniem ładunków - wyrobów w opakowaniach zbiorczych lub pojemników sztywnych w stosy, w celu usprawnienia prac transportowo-magazynowych.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj