logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
strategia dotycząca zapasów

stock policy

Ogół stałych w dłuższym okresie zasad dotyczących kształtowania poziomu i lokalizacji zapasów.
zarządzanie relacjami z klientami

Customer Relationship Management

Strategia biznesowa polegająca na zarządzaniu całym cyklem relacji z klientami; pomaga uzyskiwać z kontaktów z klientami jak największe korzyści (minimalizować koszty utrzymania obecnych i zdobywania nowych klientów); w praktyce często wspierana przez odpowiednie oprogramowanie komputerowe umożliwiające gromadzenie i obróbkę wielu danych, tzw. oprogramowanie klasy CRM.
wspólne zarządzanie relacjami z klientami

Collaborative Consumer Relationship Management - C-CRM, CCRM

1. Kompleksowa strategia zarządzania stroną popytową ECR, w której producenci i detaliści wspólnie rozpoznają i wartościują indywidualne potrzeby klientów/nabywców
i dostosowują do nich swoje oferty.
2. Adaptacja strategii CRM do wymagań i specyfiki rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu (FMCG).
wspólne planowanie, prognozowanie oraz uzupełnianie

Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment - CPFR

Koncepcja CPFR rozwinęła się na bazie strategii ECR, jej istotą jest wspólne zarządzanie procesami planowania i prognozowania oraz wymiana niezbędnych do tego celu informacji pomiędzy partnerami handlowymi.
szybka reakcja

Quick Response

Strategia, według której sprzedawca i dostawca współdziałają w celu jak najszybszej reakcji na potrzeby klienta.
konkurencja oparta na czynniku czasu

time-based competition

Strategia konkurencyjna zwiększania udziału w rynku poprzez skrócenie czasu rozwoju produktów i wprowadzanie ich na rynek szybciej od konkurencji i/lub skracanie cykli produkcji lub dostawy dla dostarczenia porównywalnych produktów szybciej od konkurencji.
analiza typu "co-jeśli"

what-if analysis

Proces oceny alternatywnych strategii, dzięki któremu przewiduje się konsekwencje zmian w prognozach, planach produkcyjnych, poziomach zapasów i in.
controlling logistyki

logistics controlling

System zarządczy obejmujący zespół przedsięwzięć, zasad, metod i technik w procesach organizacji informacji, planowania, sterowania i kontroli funkcji logistyki na poziomie strategii operacyjnej i zarządzania operacyjnego, zorientowany na osiągnięcie założonego wyniku (celu).
główny plan marketingowy

master marketing plan

Plan wysokiego poziomu ogólności, ukazujący działania promocji rynkowej, programy dotyczące reklamy, zmiany dotyczące dystrybucji oraz inne strategie marketingowe.
outsourcing

outsourcing

Korzystanie z usług zewnętrznych dostawców. Systematyczne, oparte na długoterminowych porozumieniach, korzystanie z dostaw surowców, komponentów o znacznym stopniu złożoności lub usług spoza przedsiębiorstwa. Przyczyną przyjęcia takiego modelu działania może być:
- niewystarczający własny potencjał;
- brak dostępu do nowoczesnych technologii lub know-how;
- strategia przedsiębiorstwa, w której założono taki właśnie model działania.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj