logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
hierarchiczna struktura wyrobu

intended bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu. Elementy wyższego rzędu są lokowane bliżej lewego marginesu, a ich elementy składowe przesuwane są w stronę prawego marginesu rysunku. Kolejne stopnie złożoności numerowane są od lewa do prawa. Najwyższy stopień złożoności oznaczony jest przez 0. Pozycje unifikowane przedstawiane są osobno z każdym z elementów wyższego rzędu, do którego wchodzą.
wielopoziomowy opis struktury wyrobu

multi-level bill of material

Sposób opisu struktury wyrobu w MRP, w którym zawarte są wszystkie elementy składowe wyrobu uporządkowane według stopni dyspozycji (kolejności, w jakiej są montowane i wykonywane). Każdy element wyrobu jest dalej rozwijany według tej samej zasady.
widmowa struktura wyrobu

phantom bill of material

Taka forma opisu struktury wyrobu, w której występują ...

Więcej ...

uproszczony opis struktury wyrobu

summarized bill of material

Forma graficznej prezentacji struktury wyrobu w MRP, podobna w układzie graficznym do hierarchicznej struktury wyrobu z tą jednak różnicą, że poszczególne stopnie złożoności przedstawiane są bez podziału na fazy ich wykonania, a elementy unifikowane przedstawiane są jednorazowo w ilości stosowanej w kompletnym wyrobie. Zob. hierarchiczna struktura wyrobu.
struktura wyrobu w ujęciu procentowym

percentage bill of material

Forma opisu złożoności wyrobu będąca odmianą opisu struktury rodziny wyrobów, w której powtarzalność każdego elementu jest określona w procentach. Zob. struktura rodziny wyrobów.
struktura rodziny wyrobów

family bill of material

Planistyczna forma opisu struktury wyrobu - zbiorczy opis struktury rodziny wyrobów wykonywanych w różnych wersjach i odmianach przez montowanie różnych katalogowych elementów. Powtarzalność każdego katalogowego elementu wyrażana jest najczęściej w procentach i ustalana na podstawie prognozy zapotrzebowania.
struktura projektowa wyrobu

design product structure

Struktura wyrobu będąca wynikiem prac działu konstrukcyjnego. W warunkach jego ścisłej współpracy z działem produkcji może być identyczna ze strukturą wyrobu stosowaną w systemie MRP. Zob. struktura wyrobu.
struktura produkcyjna wyrobu

production bill of material, manufacturing bill of material

Forma opisu struktury wyrobu zawierająca wszystkie jego poziomy złożoności uporządkowane zgodnie z przebiegiem procesu produkcji w przedsiębiorstwie. Zawiera z reguły tylko te elementy wyrobu, które są wytwarzane (przetwarzane) u producenta.
struktura plus/minus

add/delete bill of material

Forma opisu struktury wyrobu wykorzystywana do celów planowania zapotrzebowania materiałowego. Dowolny element struktury wyrobu może być w tej formie jej opisu zastąpiony w każdej chwili przez inny.
struktura danych GS1

GS1 data structure

Część danych GS1 zdefiniowanych pod względem struktury i znaczenia.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj