logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
kooperacja technologiczna

farming out, subconctracting

Sytuacja, w której konkretne operacje technologiczne wykonywane są na zewnątrz przedsiębiorstwa ze względu na brak potencjału i/lub specjalistycznej wiedzy koniecznej do ich wykonania.
urządzenia transportu technologicznego

means of technological transport

Urządzenia umożliwiające przemieszczanie dóbr podczas realizacji procesu technologicznego wytwarzania lub magazynowania.
proces technologiczny

operation sequence, routing

Ciąg operacji, którym jest poddawany wyrób w procesie produkcji.
struktura technologiczna

functional layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym stanowiska wykonujące identyczne fazy procesu lub grupy operacji ustawiane są wspólnie. Jest charakterystyczna dla przedsiębiorstw o produkcji jednostkowej lub małoseryjnej.
układ technologiczny magazynu

warehouse layout

Wzajemne powiązanie stref funkcjonalnych w magazynie oraz frontów przeładunkowych. Wyróżniamy układ prosty, kątowy oraz workowy.
struktura przedmiotowa

group layout

Taki sposób zagospodarowania powierzchni przedsiębiorstwa, w którym łączy się poszczególne stanowiska i jednorodne ich grupy w jednostki produkcyjne zdolne wykonywać całość procesu technologicznego określonej grupy wyrobów. Zob. jednorodna grupa stanowisk.
strefa przyjęć

receipt zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla czynności operacyjno-technologicznych związanych z przyjęciem towarów do magazynu.
przewodnik

operation sheet

Dokument zawierający opis procesu technologicznego konkretnego wyrobu oraz inne informacje konieczne do poprawnego przeprowadzenia procesu technologicznego.
produkcja jednostkowa

job shop production, one-off production

Wytwarzanie niewielkich ilości wyrobów przy szerokim asortymencie, na indywidualne zamówienia klienta. Przepływ materiałów odbywa się w strukturze technologicznej. Zob. struktura technologiczna.
produkcja ciągła

continuous production, continuous working

Organizacja produkcji, w której proces technologiczny jest realizowany nieprzerwanie (przez całą dobę i siedem dni w tygodniu).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj