logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
terminal kontenerowy

container terminal

Wydzielony teren, wyposażony w budowle otwarte wraz z odpowiednią infrastrukturą zależnie od spełnianej funkcji, przystosowany do przeładunku, manipulacji i składowania kontenerów. Wyróżniamy terminale morskie i lądowe.
terminal przenośny

handheld terminal

Elektroniczne, programowalne urządzenie do zbierania danych, na ogół zintegrowane ze skanerem kodu kreskowego lub innymi czytnikami technik ADC (magnetyczne, RF itp.); posiada swój system operacyjny umożliwiający realizację różnych aplikacji.
stacja kontenerowa

container terminal

Punkt ładunkowy zlokalizowany w porcie przy węzłach kolejowych lub drogowych, realizujący operacje związane z odprawą ładunków, przeładunkiem, ewentualnie składowaniem, sortowaniem i innymi formami obsługi kontenerów.
dok transmisyjny

communication cradle

Urządzenie połączone z komputerem, pozwalające na bezstykową (promieniami IR) transmisję danych z przenośnego terminala do komputera. Dok zwykle jest wyposażony w zasilacz, który służy do ładowania akumulatorów terminala przenośnego.
koncentrator

concentrator

Urządzenie elektroniczne buforujące pliki danych przychodzące z terminali i transmitujące je kolejno do komputera.
nota wysyłkowa

shipping note

Dokument przekazany przez nadawcę lub jego agenta przewoźnikowi, organizatorowi transportu multimodalnego zarządzającemu terminalem lub innym władzom przyjmującym ładunek, informujący o oferowanych do transportu ładunkach eksportowych i zawierający niezbędne pokwitowania oraz deklaracje odpowiedzialności.
pokwitowanie za towary

goods receipt

Dokument wystawiony przez władze portowe, zarządzającego magazynem, składem lub przez zawiadującego terminalem, potwierdzający przyjęcie na warunkach w nim określonych lub wyspecyfikowanych w nim towarów.
transport bimodalny

bimodal transport

Transport bimodalny (kolejowo-drogowy) polega na transporcie drogą kolejową odpowiednio dostosowanych naczep samochodowych (bimodalnych) na wózkach kolejowych. Jest to transport niekonwojowany, to znaczy w trakcie transportu koleją ładunek pozostaje "bez opieki" kierowcy, którego zadaniem było jedynie dostarczenie jednostki ładunkowej do terminala kolejowego.
wózek podnośnikowy bramowy

straddle carrier

Wózek podnośnikowy przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania kontenerów podwieszanych wewnątrz jego własnej ramy. Stosowany jest do transportu oraz układania w warstwy kontenerów na terminalu kontenerowym.

Newsletter

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj