logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych

International Maritime Dangerous Goods Code

Kod dotyczący klasyfikacji towarów niebezpiecznych, opracowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO - International Maritime Organization) i zgodnej z wymogami prawa międzynarodowego.
numer dla towarów niebezpiecznych wyznaczony przez Narody Zjednoczone

United Nations Dangerous Goods Number

Czterocyfrowa liczba wyznaczona przez Komitet Ekspertów Narodów Zjednoczonych ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych dla celów klasyfikacji pewnych substancji lub konkretnych grup substancji.
ADR

Accord europeén relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.
Kod IMDG
Zob. Międzynarodowy Kod Morski Towarów Niebezpiecznych
numer UNDG

UNDG number

Zob. numer dla towarów niebezpiecznych wyznaczony przez Narody Zjednoczone.
paka

overpack

Jednostka zawierająca jeden lub więcej pakunków, używana przez pojedynczego nadawcę dla łatwiejszej manipulacji i sztauowania. Pakunki z towarami niebezpiecznymi umieszczone w pace muszą być właściwe zapakowane, oznaczone i znajdować się we właściwym stanie, zgodnie z przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych.
port

port

Zespół budowli i urządzeń technicznych zapewniających bezpieczny postój i obsługę statków, przeładunek towarów i obsługę pasażerów.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj