logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
proces transportowy

transport process

Szereg związanych ze sobą operacji transportowych, wykonywanych kolejno w ustalonym porządku na określonej trasie i w określonym czasie (PN-72/M-78000).
układ transportowy w magazynie

transport layout (of a warehouse)

Zbiór elementów stałych i ruchomych w obszarze magazynu, za pomocą których realizowany jest przepływ dóbr materialnych przez magazyn. Wyróżniamy elementy stałe (drogi transportowe, manipulacyjne oraz urządzenia stacjonarne) oraz elementy ruchome (środki transportowe o działaniu ciągłym lub przerywanym).
zlecenie transportowe

transport order

Instrukcja dotycząca transportu ładunku.
zautomatyzowany system transportowy

automated guided vehicle system

System pojazdów sterowanych automatycznie. Bezzałogowe pojazdy, wyposażone w urządzenia automatycznego prowadzenia, poruszające się po wyznaczonych/wytyczonych ścieżkach, zatrzymujące się przy każdym stanowisku obróbki lub montażu w celu automatycznego lub ręcznego wyładunku części.
ubezpieczenie transportowe

transport insurance

Ubezpieczenie od ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów podczas transportu.
prace transportowe

transportation

Prace wykonywane w procesie transportu osób lub dóbr materialnych.
pojemnik magazynowo-transportowy

open containers for inner transport

Pojemniki przeznaczone do składowania wyrobów sztukowych. Istnieją pojemniki metalowe i z tworzyw sztucznych.
podatność magazynowo-transportowa ładunku

storageability, transportability

Cechy charakteryzujące sposób i stopień oddziaływania określonego ładunku na otoczenie oraz rodzaj i stopień wrażliwości ładunku na występujące podczas transportu i w procesach magazynowania zjawiska i warunki, które mogą spowodować niekorzystne zmiany jakości tego ładunku.
opakowania transportowe

transport package

Opakowanie produktów luzem, w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych stosowane w czasie składowania i transportu (PN-O-79000:1997).
kontenerowy system transportowy

container transport system

Organizacyjno-techniczne przedsięwzięcie, wykorzystujące znormalizowane kontenery ładunkowe, odpowiednie środki techniczne, przewozowe uregulowania prawne, zapewniające szybką dostawę ładunków jednym lub kilkoma rodzajami transportu w komunikacji wewnętrznej i międzynarodowej w ramach całego łańcucha dostaw.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj