logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
dobra powszechnego użytku

convenience goods

Te produkty konsumpcyjne, które klient zazwyczaj nabywa często, w sposób bezpośredni.
opakowanie jednorazowego użytku

one-way package, single way packaging

Opakowanie, które ze względu na konstrukcję, właściwości lub charakter pakowanego produktu, nie jest przeznaczone do powtórnego użycia (PN-O-79000:1997).
opakowanie wielokrotnego użytku

reusable package

Opakowanie, które ze względu na konstrukcję lub właściwości, może być powtórnie lub wielokrotnie użytkowane (PN-O-79000:1997).
paleta ładunkowa jednorazowego użytku

disposable pallet

Paleta przeznaczona do likwidacji po pojedynczym cyklu jej użycia.
paleta ładunkowa wewnętrznego użytku

captive pallet

Paleta używana tylko na terenie pojedynczej firmy lub wewnątrz zamkniętego systemu dystrybucji. Inna nazwa: paleta firmowa (in house pallet).
techniczna dokumentacja produktu

Technical Product Documentation - TPD

Dokumenty techniczne przeznaczone do użytku wewnętrznego, wyszczególniające typ produktu, sposób jego wytwarzania, instalowania, obsługi i użycia (z wyjątkiem norm).
paleta ładunkowa firmowa

in house pallet

Zob. paleta ładunkowa wewnętrznego użytku.
dobra konsumpcyjne

consumer goods

Towary przeznaczone do użytku przez klientów finalnych lub gospodarstwa domowe.
data udostępnienia

due date

Dzień, w którym zakupiony materiał lub zamówione towary mają być udostępnione do użytku.
cykl przyjmowania

receiving lead time

Okres od przybycia towarów do bram organizacji odbierającej albo do wyznaczonego zgodnie z warunkami dostawy miejsca przeznaczenia do udostępnienia ich do użytku. Okres ten obejmuje czas potrzebny na fizyczne przyjęcie towarów (sprawdzenie zgodności z zamówieniem, ilości i uszkodzeń), kontrolę jakości, czas przemieszczania i oczekiwania.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj