logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
urządzenia do składowania

storage appliances

Konstrukcje przeznaczone do ułożenia, oparcia lub zawieszenia zapasów w procesie magazynowania w budowlach magazynowych (PN-78/M-78330 ze zmianami).
składowanie statyczne

static storage

Składowanie zapasów w stosach lub w urządzeniach do składowania, w których zajmują one stałe miejsce względem ułożenia. Wyróżniamy: składowanie w stosach oraz składowanie w regałach stałych.
urządzenia magazynowe

warehouse appliances

Urządzenia i środki techniczne niezbędne do realizacji procesów logistycznych. Do urządzeń magazynowych zalicza się urządzenia:
- do składowania,
- klimatyzacyjno-wentylacyjne,
- przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia,
- specjalne.
składowanie dynamiczne

dynamic storage

Składowanie zapasów w urządzeniach, w których podlegają zamierzonemu przemieszczaniu względem tych urządzeń, przebywając drogę od miejsca umieszczenia do miejsca ich pobrania. Wyróżniamy składowanie:
- w regałach
- przejezdnych,
- przepływowych,
- okrężnych,
- obrotowych.
- na urządzeniach transportu technologicznego.
pomocnicze urządzenia magazynowe

auxiliary warehouse appliances

Środki techniczne, stanowiące dodatkowe wyposażenie magazynów, potrzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu operacji magazynowych i zabezpieczenia jakości składowanych dóbr materialnych (PN-84/N-01800).
układnica

stacker crane

Urządzenie do składowania ładunków w magazynie, którego ustrój (konstrukcję) nośną stanowi przejezdny słup lub rama, po której przemieszcza się wodzak. Rozróżnia się układnice słupowe oraz ramowe.
podkłady

distance pieces

Urządzenia umożliwiające składowanie asortymentów z zachowaniem określonej ich odległości od podłoża. Podkłady mogą stanowić elementy nośne formowanych jednostek ładunkowych. Ze względu na budowę rozróżniamy podkłady: belkowe, płytowe pełne, płytowe ażurowe.
luzy w zagospodarowaniu magazynu

warehouse clearance

Odstępy związane z relacjami pomiędzy składowanymi zapasami, urządzeniami do składowania, elementami i parametrami budowli magazynowej, parametrami techniczno-eksploatacyjnymi środków transportowych oraz przepisy i normy, które powinny być zachowane w zagospodarowaniu magazynu. Wyróżnia się: luz bezpieczeństwa, konstrukcyjny, manipulacyjny, operacyjny, technologiczny.
wieszaki

hangers

Urządzenia o budowie przestrzennej przeznaczone do składowania poprzez bezpośrednie lub pośrednie zawieszenie asortymentów na elementach konstrukcyjnych do tego przygotowanych. Rozróżnia się wieszaki: stojące, podwieszane, przyścienne, specjalizowane.
stojaki magazynowe

warehousing stands

Urządzenia stałe przeznaczone do składowania materiałów przez oparcie ich o elementy konstrukcyjne.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj