logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
urządzenia do zabezpieczania paletowych jednostek ładunkowych
Urządzenia do zabezpieczania uformowanych paletowych jednostek ładunkowych przed rozformowaniem. Rozróżnia się urządzenia:
- owijarki, umożliwiające zabezpieczenie folią rozciągliwą,
- obkurczarki, umożliwiające zabezpieczenie folią termokurczliwą,
- umożliwiające zabezpieczenie taśmą.
urządzenia magazynowe

warehouse appliances

Urządzenia i środki techniczne niezbędne do realizacji procesów logistycznych. Do urządzeń magazynowych zalicza się urządzenia:
- do składowania,
- klimatyzacyjno-wentylacyjne,
- przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia,
- specjalne.
urządzenia transportu technologicznego

means of technological transport

Urządzenia umożliwiające przemieszczanie dóbr podczas realizacji procesu technologicznego wytwarzania lub magazynowania.
urządzenie przeciwsobne (typu pchaj-ciągnij)

push-pull attachment

Wysuwana przystawka, przeznaczona do wyciągania ładunków jednostkowych - zazwyczaj złożonych z arkuszy jakiegoś włókna - z platformy ładunkowej, przenoszenia ich na płytę lub widły wózka po uprzednim schwytaniu ich brzegów za pomocą zacisków sterowanych przez operatora.
urządzenia do składowania

storage appliances

Konstrukcje przeznaczone do ułożenia, oparcia lub zawieszenia zapasów w procesie magazynowania w budowlach magazynowych (PN-78/M-78330 ze zmianami).
pomocnicze urządzenia magazynowe

auxiliary warehouse appliances

Środki techniczne, stanowiące dodatkowe wyposażenie magazynów, potrzebne do zapewnienia sprawnego przebiegu operacji magazynowych i zabezpieczenia jakości składowanych dóbr materialnych (PN-84/N-01800).
jednostkowe urządzenie ładunkowe

Unit Load Device - ULD

Jakikolwiek typ lotniczego kontenera ładunkowego, palety lotniczej z siatką czy palety lotniczej z siatką nad konstrukcją w kształcie igloo.
kontener chłodzony mechanicznie

mechanically refrigerated container

Kontener izotermiczny wyposażony w mechaniczną jednostkę chłodzącą i urządzenie grzewcze (PN-ISO 830:2001).
kontener do ładunków różnych

general cargo container

Urządzenie, które nie jest przeznaczone do transportu lotniczego i do przewozu ładunków specjalnej kategorii.
kontener do ładunków specjalnych

specific cargo container

Urządzenie przeznaczone głównie do przewozu ładunków szczególnych kategorii (przystosowane są do charakterystycznych cech transportowanych asortymentów).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj